Izdavanje uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva

Izdavanje uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva

 

Veleučilište u Šibeniku će, sukladno čl. 114. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, osobama koje su završile specijalistički diplomski stručni studij na Veleučilište u Šibeniku izdavati Uvjerenja o ujednačavanju stručnoga naziva (magistar, uz naznaku struke).

Uvjerenja se, sukladno čl. 114. st. 8. Zakona i visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, izdaju bez naknade.

Popunjeni i vlastoručno potpisani Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva s odgovarajućim prilozima moguće je dostaviti:

– osobno Službi za studentske poslove (referadi)

– elektroničkom poštom na adresu: anitam@vus.hr s naslovom elektroničke pošte: „ Zahtjev za ujednačavanje stručnog naziva “

– putem pošte na adresu:

Veleučilište u Šibeniku

Studentska referada

Trg Andrije Hebranga 11

22000 Šibenik

Uvjerenje o ujednačavanju stručnog naziva se preuzimaju ili osobno (ili putem punomoćnika) u Službi za sudentske poslove (referadi) ili putem pošte.

# Dokument: Format: Veličina:
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ujednacavanju strucnog naziva pdf 213.64 KB

  Objavljeno: 24.11.2022, 10:28h

 

 

Erasmus
ENTO
Carnet
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
MSPI
Shaping the future projekt
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
Dabar
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja