Testiranje semestra

Temeljem Odluke Stručnog vijeća o Akademskom kalendaru za 2018./2019. godinu testiranje zimskog semestra i upis u ljetni semestar ak. godine 2018./2019. održati će se od 18. – 22. veljače 2019. Kako bi testirali indeks studenti moraju imati potpis nastavnika iz svih nastavnih predmeta zimskog semestra tekuće akademske godine. S ciljem efikasnog upisa ljetnog semestra studentska referada organizirala je termine testiranja prema posebnom rasporedu. (Dokument u privitku)

Studenti Menadžmenta osim obveznih predmeta izabiru i upisuju izborne predmete. (Dokument u privitku)

Upis studenata u ljetni semestar u navedenim rokovima je obavezan. Studenti koji se propuste upisati u navedenim rokovima mogu se, temeljem odobrene zamolbe, upisati naknadno, ali u tom slučaju uz zamolbu dostavljaju i dokaz o uplati naknade za odlučivanje o zahtjevu za upis po proteku roka.

# Dokument: Format: Veličina:
TESTIRANJE ZIMSKOG SEMESTRA I UPIS U LJETNI SEMESTAR docx 12.86 KB
IZBORNI PREDMETI AK. GODINA 2018./2019. docx 13.60 KB

  Objavljeno: 05.02.2019, 15:40h

 

 

Erasmus
Shaping the future projekt
Dabar
Erasmus + T4
Carnet
CEEPUS
ENTO
MSPI
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja