Dr.sc. Ana Perišić obranila doktorsku disertaciju s naslovom "Customer churn prediction modelling in mobile games market“

Dr.sc. Ana Perišić obranila doktorsku disertaciju s naslovom "Customer churn prediction modelling in mobile games market“

 

Dr.sc. Ana Perišić doktorirala je na interdisciplinarnom doktorskom studiju Statistika na Sveučilištu u Ljubljani. Doktorsku disertaciju pripremanu pod mentorstvom prof.dr.sc. Marka Pahora obranila je 11.10.2021. pred povjerenstvom u sastavu prof.dr.sc.Irena Ograjenšek, prof.dr.sc. Vesna Žabkar i prof.dr.sc. Matej Guid.

U svojoj disertaciji “Customer churn prediction modelling in mobile games market” bavi se izgradnjom prediktivnih modela u području mobilnih aplikacija. Uz teorijski doprinos izgradnji koeficijenata sličnosti za usporedbu grupa binarnih klasifikacija i klasteriranja podataka mješovitog tipa, disertacija nudi i primjenu razvijenih metodologija na realnom setu podataka u suradnji s kompanijom Nanobit.


  Objavljeno: 18.10.2021, 14:56h

 

 

Carnet
CEEPUS
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
MSPI
Dabar
Erasmus + T4
ENTO
Shaping the future projekt
Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja