Dr. sc. Jelena Šišara obranila doktorsku disertaciju s naslovom „Faktori utjecaja na pristup izvorima financiranja i uspješnost mikro i malih poduzeća“

Dr. sc. Jelena Šišara obranila doktorsku disertaciju s naslovom  „Faktori utjecaja na pristup izvorima financiranja i uspješnost mikro i malih poduzeća“

 

Dr.sc. Jelena Šišara doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom međusveučilišnom interdisciplinarnom studiju „Poduzetništvo i inovativnost“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta  J. J. Strossmayer u Osijeku.

Doktorsku disertaciju s naslovom „Faktori utjecaja na pristup izvorima financiranja i uspješnost mikro i malih poduzeća pripremanu pod mentorstvom prof.dr.sc. Nataše Šarlije, obranila je  29. studenog 2022 pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednica izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, članica izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, izvanredni profesor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, član.

Čestitamo kolegici Šišari te želimo puno uspjeha u daljnjem radu!


  Objavljeno: 01.12.2022, 14:02h

 

 

Erasmus + T4
MSPI
Oracle academy
Carnet
ENTO
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
CEEPUS
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja