Info dan: KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Info dan: KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

 

Prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred.,  danas je sudjelovala na Info danu KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Novi Kolektivni ugovor stupio je na snagu 27.12.2018 godine s tim da dio članaka (67-88), koji reguliraju normiranje, stupa na snagu od nove ak. godine.


  Objavljeno: 04.02.2019, 14:22h

 

 

ISO 9001
CEEPUS
Erasmus + T4
Carnet
ENTO
MSPI
Dabar
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Shaping the future projekt
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja