IZBOR DEKANA - Izvještaj Povjerenstva o pristiglim prijavama

IZBOR DEKANA - Izvještaj Povjerenstva o pristiglim prijavama

Povjerenstvo za izbor dekana, nakon što je otvorilo pristigle prijave, utvrđuje da je zaprimljena jedna prijava (KLASA:007-02/23-16/01, URBROJ:103-01-23-02 od 20.02.2023.) pristupnika za dekana Ljube Runjića, te utvrđuje da isti ispunjava sve uvjete za izbor dekana iz Natječaja objavljenog u NN 9/23 od 25.01.2023. i sve uvjete iz Statuta Veleučilišta u Šibeniku.

Skladno članku 37. st. 9. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i sukladno uvjetima iz Natječaja objavljenog u NN..9/23 od 25.01.2023. Životopis i Program rada za mandatno razdoblje od 2023. do 2026. pristupnika Ljube Runjića, objaviti će se na internet stranicama Veleučilišta u Šibeniku

 

                                                                        Povjerenstvo za izbor dekana

                                                                       Divna Goleš, mag. oec., v. pred.

# Dokument: Format: Veličina:
Životopis Ljubo Runjić pdf 226.59 KB
Program rada pristupnika za dekana Veleučilišta u Šibeniku za mand. razdoblje 2023 2026 Ljubo Runjić pdf 527.63 KB

  Objavljeno: 02.03.2023, 15:23h

 

 

MSPI
Erasmus
ENTO
ISO 9001
Oracle academy
Carnet
Dabar
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus + T4
CEEPUS
Shaping the future projekt
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja