RECOLOR - Na VUŠ-u održana rasprava s dionicima iz područja turizma

RECOLOR -  Na VUŠ-u održana rasprava s dionicima iz područja turizma

 

U okviru projekta RECOLOR (Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the AdRiatic) na Veleučilištu je održana rasprava u obliku fokus grupe s dionicima iz područja turizma. Cilj rasprave je bio utvrditi stavove i percepcije ispitanika o utjecajima koje turizam generira na grad Šibenik. Prikupljeni podaci će se koristiti u sklopu istraživanja koje se provodi za potrebe projekta.

Projekt je financiran iz programa prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske čijom se realizacijom namjerava pridonijeti diversifikaciji turističkih proizvoda i usluga, te poboljšati kvalitetu turističke ponude pod općom vizijom održivog turizma.

Aktivnostima projekta planira se promoviranje lokacija kulturne i prirodne baštine koje nisu u potpunosti iskorištene i još nisu uključene u turističke tokove. U Šibeniku je planirana revitalizacija jedne takve lokacije u staroj gradskoj jezgri ispred crkve sv. Ivana (Mala loža).


  Objavljeno: 14.06.2019, 14:41h

 

 

Erasmus
ISO 9001
Carnet
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
ENTO
Dabar
CEEPUS
MSPI
Erasmus + T4
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja