• KONZULTACIJE:
    Kabinet 15. / četvrtak 10:00 h - 11:00 h
  •   ana_u@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Menadžment usluga, Strategijski menadžment, Stručna praksa SSM

 

Životopis:

dr. sc. Ana Vukičević, prof. v.š.

Ana Vukičević rođena je 21. rujna 1982. godine.

Nakon završene srednje Hotelijersko-turističke škole u Šibeniku, upisuje American College of Management and Technology (ACMT) u Dubrovniku, gdje je diplomirala 2006. godine. Tijekom studija, 2004. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države na 18 mjeseci u sklopu internship programa gdje je usavršila znanje engleskoj jezika te stekla dodatno iskustvo  radeći u odjelu ljudskih resursa za Vail Marriot Resort and Spa, Colorado.

U studenom 2006. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Poslijediplomski studij završava u lipnju 2009. godine obranom završnog rada na temu „Suvremena uloga knjižnica kao javnog dobra“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Marije Kaštelan-Mrak. Završetkom poslijediplomskog studija stječe titulu sveučilišni specijalist ekonomije.

U studenom 2010. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U travnju 2014. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza prevladavajućeg stila vodstva u poduzećima“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i time stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment.

Autor je knjige „Vodstvo kao ključna kompetencija pri stvaranju uspješnih poduzeća“ u izdanju Veleučilišta u Šibeniku (2015., str. 1 – 173.).

Autor je knjige „Upravljanje poslovnom izvrsnosti“ u izdanju Veleučilišta u Šibeniku (str. 1-256., 2016).

 

BIBLIOGRAFIJA: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=369074

 

Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Oracle academy
Dabar
CEEPUS
Erasmus + T4
Erasmus
ENTO
MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
ISO 9001
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja