Nastavni predmeti:

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Sudski nadzor uprave

 

Životopis:

Ante Galić dipl.iur., pred.

Ante Galić, dipl.iur., je osnovnu školu i gimnaziju završio u rodnom Drnišu, a nakon toga i Pravni fakultet u Splitu. Trenutno obavlja dužnost Pročelnika Tajništva Grada – Tajnika Grada Šibenika, gdje izravno obavlja poslove povezane s političkim sustavom Grada te radom Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, daje pravna mišljenja te obavlja druge srodne poslove.

Vanjski je suradnik u naslovno suradničko zvanje asistenta za nastavno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo na kolegijima Upravno pravo, Upravno procesno pravo i Sudski nadzor uprave na Upravnom studiju Veleučilišta u Šibeniku. 

Vanjski je suradnik i trener Udruge Gradova u Republici Hrvatskoj u najvećoj mjeri u programima obuke gradskih vijećnika, savjeta mladih, gradonačelnika, pročelnika te ostalih službenika jedinica lokalne samouprave. Uz to, obavlja ili je obavljao niz funkcija - od gradskog vijećnika, predsjednika Gradskog vijeća i dužnosti u upravnim vijećima ustanova.

Aktivno sudjeluje  u izradi  zakona kroz članstvo u radnim skupinama nadležnih ministarstava.

 

CEEPUS
Carnet
Shaping the future projekt
Oracle academy
Dabar
ENTO
Erasmus + T4
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja