Nastavni predmeti:

Učinkovitost javne uprave

 

Životopis:

prof. dr. sc. ANTE PULIĆ

Akademska pozadina

 • Prof. dr. Ante Pulić stalni je profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i gost prof. na ekonomskom fakultetu u Graz-u, Austriji,
 • Sudjeluje na istraživačkim projektima diljem svijeta
 • Do sada je objavio je preko 40 znanstvenih članaka i 6 knjiga
 • Prvi profesor koji se u hrvatskoj počeo baviti problematikom IK i prvi kod kojega su obranjen magistarski i doktorski radovi na tu temu
 • Njegov ključni doprinos ekonomiji je na području mjerenja učinkovitosti intelektualnog kapitala putem VAIC™ analize efikasnosti stvaranja vrijednosti
 • Trenutačno radi na međunarodnom projektu novog računovodstvenog sustava koji bi odgovarao potrebama ekonomije 21.stoljeća

Međunarodne reference

 • Suosnivač je Austrijskog centra za IK  (Austrian IC-Research Center)
 • Član je međunarodne grupe stručnjaka (Entovation 100 Global Network: www.entovation.com) i Performance Measurement Association (PMA – www.pma.com)
 • Usko surađuje sa vodećim svjetskim stručnjacima na području upravljanja i mjerenja IK : K.E.Sveiby/Australija, Bontis/Kanada, Edvinsson/Švedska, Bonfour/Francuska, Amidon/USA, Williams/Singapore, Maar/UK, Savage/Njemačka, Formica/Italija, Bornemann/Austrija
 • Njegov rad komentira se u slijedećim publikacijama: “The Wealth of Knowledge” - Thomas Stewart, “The Innovation Highway” - Debra Amidon, “Korporacijska longituda” - Leif Edvinsson, “World Congress  IC-Readings” -Nick Bontis, “Making Sense of Intellectual Capital” – Daniel Andriessen, te člancima u Journal of Technology, Global Business & Economy Review, i drugima.

Hrvatska

 • Savjetnik Centra za Intelektualni kapital Zagreb (www.cik-hr.com)
 • Predsjednik i suosnivač Zajednice za unapređenje IK pri HGK 2001-2005 (www.hgk.hr)
 • Pokretač projekta APENIK (akcija povećanja nacionalnog intelektualnog kapitala)

VAIC™ analiza – ključne reference na makro razini:

 • Predstavljena javnosti na 2. svjetskom IK kongresu 1998. u Torontu, Kanada
 • Efikasnost hrvatskog gospodarstva u razdoblju 1996 – 2003 (rezultati objavljeni u publikacijama “Uspješnost IK u hrvatskom gospodarstvu” 2002/2003/2004/2005. godina)
 • VAIC ™ analiza EU-zemalja i top 400 EU tvrtki (“IC-Efficiency on national and company level 2003”)
 • Analiza “IC and the Efficiency of Value Added in the Singapore Capital Market: Trends 2000-2002
 • VAIC™ analiza hrvatskog bankarstva
 • VAIC™ analiza poljskih top 200 tvrtki (4.godišnji trend)
 • Burze u Beču i Londonu (odnos VAIC™ - MVA, 10 godina)

 

Bibliografija:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=39244

 

HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ENTO
ISO 9001
Oracle academy
Erasmus + T4
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Erasmus
Carnet
CEEPUS
Shaping the future projekt
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja