• KONZULTACIJE:
    Kabinet 14 / ponedjeljak, 14:00 h - 15:00 h; petak, 13:30 h - 14:30 h
  •   darijo@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Grafičke komunikacije, Suvremeni prometni sustavi, Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Promet u turizmu, Stručna praksa, Semestralna stručna praksa

 

Životopis:

Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., v. pred.

Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred. rođen je 1980. godine u Šibeniku, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2005. godine završio je Dodiplomski sveučilišni studij i 2013. Poslijediplomski specijalistički studij na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine zaposlen je na Veleučilištu u Šibeniku, Preddiplomski stručni studij Promet kao vanjski suradnik, asistent, predavač i od 2017. godine kao viši predavač.

Sudjelovao je u međunarodnom programu ERASMUS kao gost predavač na Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Logistic and Industrial Transportation in Katowice (Poljska) i Goce Delcev University, Faculty of Tourism and Business Logistic, Štip/Skopje (Republika Makedonija).

Autor je skripte iz kolegija Prometni koridori i robni tokovi (2016.), te autor i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih članaka iz područja robnih tokova, cestovnih raskrižja, sigurnosti u prometu, logistike, javnog linijskog prijevoza i nautičkog turizma.

 

Oracle academy
Erasmus + T4
MSPI
Erasmus
CEEPUS
Dabar
Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Shaping the future projekt
ISO 9001
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja