• KONZULTACIJE:
    Kabinet 14 / ponedjeljak, 14:00 h - 15:00 h; petak, 13:30 h - 14:30 h
  •   darijo@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Promet u turizmu, Prometna geografija, Stručna praksa, Semestralna stručna praksa

 

Životopis:

Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., v. pred.

Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred. rođen je 1980. godine u Šibeniku, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2005. godine završio je Dodiplomski sveučilišni studij i 2013. Poslijediplomski specijalistički studij na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine zaposlen je na Veleučilištu u Šibeniku, Preddiplomski stručni studij Promet kao vanjski suradnik, asistent, predavač i od 2017. godine kao viši predavač.

Sudjelovao je u međunarodnim programima ERASMUS i CEEPUS kao gost predavač iz područja prometa i logistike na Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Logistic and Industrial Transportation in Katowice (Poljska), Goce Delcev University, Faculty of Tourism and Business Logistic, Štip/Skopje (Republika Makedonija) te Slovak University of Agriculture, Faculty of Agricultural Engineering, Nitra (Slovačka).

Autor je skripte iz kolegija Prometni koridori i robni tokovi (2016.), te autor i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih članaka iz područja robnih tokova, cestovnih raskrižja, sigurnosti u prometu, logistike, javnog linijskog prijevoza i nautičkog turizma. Od mjeseca kolovoza 2019. godine obnaša dužnost predsjednika Sportske udruge studenata Veleučilišta u Šibeniku.

Na sjednici Vijeća odjela Promet održanoj 16. prosinca 2019. godine izabran je za Pročelnika Prediplomskog stručnog studija Promet na mandat od 4 godine.

 

Shaping the future projekt
CEEPUS
ENTO
Dabar
Carnet
Erasmus
MSPI
Oracle academy
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja