• KONZULTACIJE:
    Kabinet 2. / ponedjeljkom i četvrtkom od 14:30 h do 15:30 h
  •   dijana@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Financiranje javne uprave

 

Životopis:

Dijana Mečev, univ.spec.oec., v. pred.

Dijana Mečev rođena je u Šibeniku, gdje je završila srednju školu Gimnazija „Antuna Vrančića“. 2007. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2013. završila je Poslijediplomski specijalistički studij pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je trenutno polaznica Poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija.

Kao istraživač sudjelovala je i sudjeluje u nekoliko  stručnih projekata. Od 2013. je tehnička urednica Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku. Članica je organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Izazovi današnjice“.

U cilju osobnog usavršavanja aktivno je sudjelovala u radu bojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, seminara i savjetovanja te je u više navrata bila na znanstvenom i stručnom usavršavanju u inozemstvu. Objavila je, samostalno ili u koautorstvu, veći broj znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i nastavnih materijala.

Aktivno se služi engleskim, a pasivno talijanskim jezikom.

 

Erasmus + T4
Oracle academy
Erasmus
ENTO
Carnet
CEEPUS
ISO 9001
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
MSPI
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja