• KONZULTACIJE:
    Kabinet 3. / ponedjeljak od 18:30 h do 20:00 h - za izvanredne studente, uz prethodnu najavu mailom; četvrtak od 8:00 h do 9:00 h
  •   dijana@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomika prometa, Logistika i opskrbni lanci, Inovacije i tehnološke strategije

 

Životopis:

dr. sc. Dijana Mečev, prof. v.š.

Dijana Mečev rođena je 28. lipnja 1984. godine u Šibeniku, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju Antuna Vrančića. Diplomirala je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2013. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a na istom je fakultetu i doktorirala 2019. godine.

Po završetku studija, godinu je dana bila pripravnik u poduzeću „Jolly JBS“ d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam. Od 2008. je zaposlena na Veleučilištu u Šibeniku, gdje je do sada bila birana u suradničko zvanje asistenta i u nastavna zvanja predavača, višeg predavača i profesora visoke škole. U nastavno zvanje profesora visoke škole i na radno mjesto u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija birana je u siječnju 2021. godine.

U svom dosadašnjem radu objavila je, samostalno ili u koautorstvu, veliki broj znanstvenih i stručnih radova, udžbenik i nekoliko recenziranih nastavnih materijala. Kao izlagač i moderator sudjelovala je u radu brojnih znanstvenih skupova. Članica je Organizacijskog odbora međunarodne konferencije „Izazovi današnjice“. Bila je recenzentica radova za nekoliko časopisa, kao i recenzentica radova većeg broja međunarodnih znanstvenih konferencija. Bila je voditeljica nekoliko projekta vezanih uz suradnju Veleučilišta u Šibeniku s gospodarskim subjektima i javnim ustanovama.

U okviru izdavačke djelatnosti Veleučilišta je u razdoblju od 2009. do 2013. obnašala dužnost tajnice Uredništva Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku, a od studenog 2013. godine do danas je članica Uredništva i tehnička urednica Zbornika. Aktivno je sudjelovala, ili još uvijek sudjeluje, u radu brojnih povjerenstava i odbora Veleučilišta u Šibeniku.

U cilju osobnog usavršavanja u više je navrata bila na znanstvenom i stručnom usavršavanju u zemlji i inozemstvu.  

Upisana je u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, pod brojem 383845.

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija):

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Me%C4%8Dev,%20Dijana%20%2836139%29|text|profile

 

Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus
Dabar
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
Erasmus + T4
CEEPUS
MSPI
Shaping the future projekt
ISO 9001
ENTO
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja