• KONZULTACIJE:
    Kabinet 3 / srijeda 12:00 h -13:00 h; ( u ispitnom roku lipanj/rujan konzultacije prema dogovoru )
  •   divna@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Ekonomika poduzeća, Ekonomika neprofitnih organizacija, Upravljanje kontrolingom, Upravljanje kvalitetom

 

Životopis:

Divna Goleš, mag.oec., v.pred.

Divna Goleš rođena je u Šibeniku, gdje je završila srednju ekonomsku školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U cilju osobnog usavršavanja 1999. godine je u organizaciji neovisne udruge računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika „Hrvatski računovođa“ stekla zvanje „ovlašteni računovođa“, te 2004. certifikat menadžera kvalitete (EOQ Quality System Manager).

Zapošljava se 1987. u hotelskom poduzeću Primošten d.d. iz Primoštena na poslovima internog kontrolora za ukupno materijalno i financijsko poslovanje poduzeća, u srpnju 1994. godine imenovana je za financijskog rukovoditelja na kojem položaju je bila do 2000. godine.

Na Visokoj školi za turizam, kasnije Veleučilište, zaposlena je od 2000. godine kao asistent na kolegijima iz područja ekonomike, 2003.  predavač na kolegijima iz područja ekonomike i kvalitete. Od 2011. godine je u nastavnom zvanju višeg predavača za kolegije iz područja ekonomike, kvalitete i kontrolinga.

Sudjelovala je u radu bojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, seminara i savjetovanja. Objavila je, samostalno ili u koautorstvu, veći broj znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i nastavnih materijala.

 

MSPI
Erasmus + T4
Oracle academy
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
CEEPUS
Shaping the future projekt
Carnet
ENTO
Dabar
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja