Nastavni predmeti:

Prometno pravo

 

Životopis:

prof. dr. sc. Dragan Bolanča, redoviti profesor

Rođen 1957. u Malom Lošinju. Na Pravnom fakultetu u Splitu diplomirao 1980., magistrirao 1987. i doktorirao 1994. Nakon diplomiranja, odvjetnički vježbenik i sudac Osnovnog suda udruženog rada u Splitu. Položio pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu u Splitu zaposlen od 1991., a od 2009. je redoviti profesor u trajnom zvanju na kolegijima Pomorsko i općeprometno pravo i Pravo osiguranja. Bio je prodekan i dekan, te ravnatelj Poslijediplomskog znanstvenog studija Pomorsko pravo i pravo mora. Usavršavao pomorsko pravo u Poljskoj i u Sloveniji. Specijalizirao pomorsku sudsku i arbitražnu praksu u Engleskoj Prorektor za pravne, kadrovske i opće poslove Sveučilišta u Splitu u dva mandata. Predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu Split, dopredsjednik Hrvatskog društva za pomorsko pravo iz Rijeke. Arbitar pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja. Kao pravni publicist i autor objavio je 16 knjiga i 210 znanstveno-stručnih radova. Dobio je 2007. Brončanu medalju Državnog Savjeta Francuske «Conseil D'Etat 1799. – 1999.» i 2011. Srebrnu medalju Državnog Savjeta Francuske za uspostavljanje i uspješno razvijanje odnosa Sveučilišta Pantheon – Assas (Paris II) sa Sveučilištem u Splitu. Od stranih jezika, aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. Na Veleučilištu u Šibeniku nositelj je kolegija Prometno pravo.

BIBLIOGRAFIJA:  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=169046

 

Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
Oracle academy
ENTO
ISO 9001
Erasmus + T4
CEEPUS
Shaping the future projekt
Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja