• KONZULTACIJE:
    Kabinet 11 / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  •   ibeljo@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

 

Životopis:

Ivana Beljo, dipl.ing.mat.,v.pred.

Ivana Beljo rođena je 1983. godine u Šibeniku gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju Antuna Vrančića.  Diplomirala je 2008. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu - Matematički odsjek.

Dobitnica je državne stipendije za posebno nadarene studente. Posjeduje niz certifikata Hrvatskog instituta iz područja bankarstva.

Od 2008. godine do 2015. godine radila je u Jadranskoj banci d.d. u Direkciji kontrole rizika i bila voditelj Službe kreditnog rizika te na Veleučilištu u Šibeniku kao vanjski suradnik. Na Veleučilištu u Šibeniku je zaposlena od 2015. godine a od 2017. godine je Pročelnica Prometnog odjela Veleučilišta u Šibeniku.

Izvodi nastavu iz kolegija Upravna informatika sa statistikom I, Poslovna statistika, Financijska matematika, Matematika, Operacijska istraživanja u prometu. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja matematike, ekonomije i statistike te aktivno sudjeluje u istraživačkim projektima Veleučilišta u Šibeniku te projektima suradnje s gospodarstvom.

 

Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
MSPI
ISO 9001
Oracle academy
CEEPUS
ENTO
Erasmus
Dabar
Carnet
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja