• KONZULTACIJE:
  Kabinet 5. / utorak od 11:00 h do 12:00 h
 •   jasmina@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Menadžment, Organizacije hotela i recepcijsko poslovanje, Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori, Menadžment turističke destinacije, Stručna praksa TM

 

Životopis:

Jasmina Sladoljev, univ. spec. oec., v.pred.

Datum rođenja: 12.10.1978.

e-mail: jasmina@vus.hr

Obrazovanje:

2002.: Visoka škola za turizam, (dipl.oec.)

2011.: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Poslijediplomski specijalistički studij „Poslovne ekonomije“, smjer „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“(univ.spec.oec.);

U tijeku: Međunarodni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij „Poduzetništvo i inovativnost“ pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku pri Ekonomskom fakultetu

Radno iskustvo:

Od 1999 - 2005. - Hotel „Bili kamen“ Vodice (voditelj poslovanja)

Od 2005. do  danas radi na Veleučilištu u Šibeniku:

 • Od 2005.-2011.: asistent
 • Od 2011.-2017.: predavač
 • Od 2017.-danas: viši predavač
 • Od 22.12.2014.-22.12.2018. pročelnica odjela Menadžment

Ostalo:

 • Član radne skupine u izradi Strategije Grada Vodica 2014.-2020. i radne skupine u izradi Strategije inovativnog razvoja turizma Grada Šibenika 2015.-2020.
 • Od 19.08.2013. – 19.02.2015. član projektnog tima na projektu „Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ (IPA 4.1.3.1.06.01.c11)
 • Od 2013. član ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice i za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča za Šibensko-kninsku Županiju, a od 2015.  je predsjednica navedenih komisija
 • Autorica priručnika: Sladoljev, J., Osnove ekonomije-priručnik za nastavu sa zadacima“, Veleučilište u  Šibeniku, 2015. ISBN  978-953-7566-29-6
 • Autorica i koautorica 15 znanstvenih i 7 stručnih radova
 • Mentor na sedamdeset tri završna rada

 

ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
MSPI
CEEPUS
Erasmus + T4
Carnet
Shaping the future projekt
ISO 9001
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Erasmus
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja