• KONZULTACIJE:
    Kabinet 3. / četvrtak od 14:00 h do 15:00 h, petak od 09:00 do 10:00 h
  •   jzaja@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Financijski menadžment, Osnove financiranja poduzeća u turizmu, Operacijski menadžment, Analiza troškova i koristi, Financiranje javne uprave.

 

Životopis:

Jelena Žaja, mag. oec., pred.

Jelena Žaja rođena je 1989. godine u Splitu. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u Ekonomskoj školi u Šibeniku. Diplomirala je na smjeru Računovodstvo i revizija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2012. godine na  temu “Analiza koncentracije na tržištu revizorskih usluga“. Završetkom studija stekla je zvanje magistra ekonomije.

Od 2016. godine zaposlena  je na Veleučilištu u Šibeniku u suradničkom zvanju asistenta te je izvodila nastavu vježbi na kolegijima Osnove ekonomije, Osnove računovodstva, Menadžersko računovodstvo, Ekonomija javnog sektora, Financijski menadžment, Financiranje javne uprave i Operacijski menadžment. Od akademske godine 2018./2019. u svojstvu nastavnog zvanja predavača izvodi nastavu izbornog kolegija Analiza troškova i koristi na diplomskom specijalističkom stručnom studiju Menadžment.

Aktivno se služi engleskim jezikom. Uz aktivno korištenje MS Office-a, služi se i statističkim programom SPSS.

 

Shaping the future projekt
CEEPUS
Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Erasmus + T4
ENTO
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
MSPI
Erasmus
Oracle academy
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja