• Tanja Radić Lakoš
  • KONZULTACIJE:
    Kabinet 11. / srijeda, 11:00 h - 12:00 h; (drugi termin online po dogovoru)
  •   tanja@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Upravljanje okolišem u turizmu, Informacijske tehnologije i zaštita okoliša, Promet i ekologija, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu, Menadžment zaštićenih područja prirode,  Metode znanstvenog istraživanja

 

Životopis:

mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred.

Tanja Radić Lakoš rođena je 08. rujna 1978. u Zagrebu. Nakon završene opće gimnazije (VII. gimnazija) u Zagrebu, 1997. upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U travnju 2003. diplomirala je na studiju Biologije, smjer molekularna biologija i stekla stručni naziv diplomirani inženjer molekularne biologije s temom rada Indukcija sinteze ružmarinske kiseline u transgenom kalusu ukrasne koprive. Magistrirala je 2010. u polju ekologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Biljna raznolikost u maslinicima na području Tribunj – Vodice.

Od listopada 2003. – lipnja 2006. zaposlena je na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku kao stručni suradnik – asistent. Nakon osnivanja Veleučilišta u Šibeniku u lipnju 2006. nastavlja s radom u nastavi kao predavač, a potom kao viši predavač do danas. U akademskoj godini 2013./2014. vršila je funkciju pročelnice Odjela menadžmenta. Od srpnja 2014. do srpnja 2019. godine vršila je na funkciju prodekanice za nastavu Veleučilišta u Šibeniku, a u srpnju 2019. imenovana je vršiteljicom dužnosti dekana Veleučilišta u Šibeniku koju je dužnost vršila do 29. listopada 2019.

Stručni interesi uključuju područje ekologije, zaštite okoliša i upravljanje okolišem te edukaciju, visoko obrazovanje i kvalitetu u visokom obrazovanju. Objavila je više od 20 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima s recenzijom. Objavila je dvije uredničke knjige (Knjigu sažetaka i Zbornik radova sa 1. znanstvenostručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem ;Izazovi današnjice: Turizam danas za sutra), jedno poglavlje u knjizi te udžbenik Upravljanje okolišem za potrebe izvođenja kolegija Upravljanje okolišem na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment, smjer: Turistički menadžment na Veleučilištu u Šibeniku. Mentor je na više od 100 završnih i diplomskih radova.

Završila je osposobljavanje za glasnogovornika, osposobljavanje za voditelja izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU-fondova i osposobljavanje za internog auditora sustava upravljanja okolišem po normi ISO 14001:2015. Bila je Inovacijski kontakt na Veleučilištu u Šibeniku za projekt Jadranska infrastruktura za transfer tehnologija (TTAdria) (IPA IIIc Science and Innovation Investment Fund – SIIF, 2nd call, Lot 1: IPA2007/HR/16IPO/001-040516). Održala je govor u Europskom parlamentu na temu Utjecaj klimatskih promjena na obalno područje Šibensko-kninske županije na konferenciji Promijeni okoliš – sigurnosni izazovi budućnosti, Brussels, Belgija, 27. – 29. studenoga 2017. Trenutno obnaša i funkciju predsjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku.

Dobitnica je Nagrade za izvrsnost nastavnika i suradnika Veleučilišta u Šibeniku za 2016. u kategoriji znanstvenog rada.

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija):

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=332681

 

# Dokument: Format: Veličina:
CV Tanja Radić Lakoš pdf 535.54 KB
Shaping the future projekt
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ENTO
Carnet
Dabar
CEEPUS
Erasmus
MSPI
Erasmus + T4
ISO 9001
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja