Nastavni predmeti:

Javne politike i pravna regulacija

 

Životopis:

mr.sc. Tomislav Ninić, diplomirani politolog, predavač

Tomislav Ninić (rođ. 04.01.1978.g. u Šibeniku) nakon završene osnovne i srednje škole u Šibeniku upisuje u Zagrebu 1996. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu studij Politologije kojeg završava 3. travnja 2002. godine. Nakon završenog studija stječe naziv DIPLOMIRANI POLITOLOG.

Zbog životnog cilja usavršavanja na polju politologije 27. rujna 2012. godine završio je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski znanstveni studij te stekao akademski stupanj MAGISTAR ZNANOSTI iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana MEĐUNARODNI ODNOSI I NACIONALNA SIGURNOST.

U svibnju 2003. zapošljava se u Šibensko – kninskoj županiji, pripravnički staž odrađuje u Uredu župana na poslovima informiranja javnosti, te polaže Državni stručni ispit 25. veljače 2005. godine. Kao politički aktivna osoba početkom 2003. godine postaje predsjednik GO HDZ Šibenik te već u svibnju 2004. godine profesionalno počinje obavljati funkciju zamjenika gradonačelnice Grada Šibenika za društvene djelatnosti. Na funkciji ostaje do 2009. godine od kada kao privremeni ravnatelj preuzima Dom za starije osobe u Oklaju do ustroja rada Doma.

Od kolovoza 2010. pa do ožujka 2012. godine ponovno radi u Šibensko – kninskoj županiji u Uredu za prosvjetu znanost, kulturu i šport. Nakon odlaska iz županije od ožujka 2012. godine  zaposlen je u Domu za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik kao ravnatelj Doma.

Dana 05. srpnja 2018.  Odlukom Veleučilišta u Šibeniku (KLASA:003-08/18-03/08; URBROJ. 2182/1-12/3-1-18-10), a po prethodnom Mišljenju Matičnog povjerenstva za Društvene znanosti Vijeća veleučilišta i visokIh škola RH (KLASA: 602-04/17-01/0242; URBROJ:355-06-05-18-0006) izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju politologija.

 

Oracle academy
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
MSPI
Dabar
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
CEEPUS
ENTO
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja