Studij: Sestrinstvo

V.d. pročelnica odjela: Vesna Bušac

E: vesna.busac@vus.hr

Studentska referada:

E: anita.marcic@vus.hr


Trajanje: 3 godine, 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom predloženog studija se stječe stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva (bacc. med. techn.)

Način izvođenja studija: redoviti i izvanredni

Kvalifikacija stečena završetkom studijskog programa Sestrinstvo daje pristup reguliranoj profesiji u Hrvatskoj: medicinska sestra opće njege


Nakon završenog studija prvostupnici će biti osposobljeni obavljati sljedeće poslove i zadatke iz djelokruga zdravstvene njege:

 • provođenje sestrinske prakse utemeljene na znanjima iz anatomije, fiziologije, biologije, biofizike, javnog zdravstva, patologije, patofiziologije, farmakologije i mikrobiologije te drugih biomedicinskih područja, zatim statistike i informatike potrebnih za definiranje, analiziranje i predlaganje postupaka u biomedicini i zdravstvu
 • primjenu profesionalnih, etičkih i zakonodavnih propisa u području zdravstvene njege uz poštovanje načela holističke sestrinske skrbi
 • procjenu stanje bolesnika/klijenta uz primjenu svih alata i pomagala, uključujući sve čimbenike (fizičke, socijalne, kulturološke, psihološke, duhovne i okolišne)
 • prikupljanje podataka, prepoznavanje i interpretaciju stanja bolesnika koja odstupaju od normalnog te na temelju prikupljenih podataka procijeniti i postaviti sestrinsku dijagnozu
 • planiranje, primjenu i evaluaciju primjerene i individualizirane zdravstvene njege u suradnji sa bolesnikom/klijentom, skrbnicima, obitelji i drugim zdravstvenim djelatnicima i članovima tima
 • pružanje zdravstvene njege usmjerene na zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba bolesnicima/klijentima svih životnih dobi s različitim zdravstvenim problemima uzimajući u obzir kulturološke, društvene i gospodarske aspekte
 • kritičku prosudbu, evaluaciju i interpretaciju znanstvenih dokaza prilikom njihovog uvođenja u praksu u cilju osiguravanja visokokvalitetne skrbi
 • organizaciju i provođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka samostalno ili u timu
 • prepoznavanje životno ugrožavajućih stanja i provođenje intervencija sukladno kompetencijama
 • edukaciju i poduzimanje aktivnosti s ciljem očuvanje zdravlja, dobrobiti i udobnosti pojedinca, obitelji, grupa i zajednice čije je zdravlje ugroženo bolešću, oštećenjem ili smrću
 • kreiranje aktivnosti i sudjelovanje u postupcima/akcijama u promociji zdravlja i zaštite od bolesti pojedinca, obitelji i zajednice
 • praćenje rasta i razvoja čovjeka kroz sve životne cikluse u zdravlju i bolesti i poduzimanje aktivnosti koje doprinose njihovom unaprjeđenju.
 • primjenu vještine i tehnika primjerene komunikacije na materinjem ili stranom jeziku u edukaciji pojedinca, obitelji i zajednice te prilikom suradnje s drugim članovima tima 
 • procjenu potreba i aktivno sudjelovanje u različitim projektima s ciljem unaprjeđenja i osiguravanja standarda sestrinske prakse uz kontinuiranu evaluaciju, te za racionalno upravljanje materijalnim i nematerijalnim resursima
 • sudjelovanje u obrazovanju medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika/ i/ili suradnika
 • primjenu suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u pisanom, govornom i elektroničkom obliku
# Dokument: Format: Veličina:
DOPUSNICA za izvodenje studijskog programa studija Sestrinstvo pdf 150.21 KB
Carnet
ENTO
Erasmus
Oracle academy
MSPI
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
Dabar
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja