Voditelji godina

 

 

                                                                                           

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku dekan Veleučilišta u Šibeniku dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š. donosi sljedeću

 

                                                                                           ODLUKU

                                                              o imenovanju Voditelja studijske godine

 

 1. Voditeljem studijske godine imenuje kako slijedi:
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se Nikolina Gaćina, mag.ing., v. pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se dr. sc. Ana Vukičević, prof. v.š.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se Jasmina Sladoljev, univ. spec. oec, v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se Milan Hrga, dipl. ing., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se Marko Pavelić, mag. ing,. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se mr. sc. Ivan Livaja, v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se dr.sc. Ivana Kardum Goleš, v. pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se mr. sc. Martina Ljubić Hinić, v. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag. iur., v. pred
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se doc. dr.sc. Dragan Zlatović prof. v. š.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v. pred
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se dr.sc. Ana Perišić, v. pred.
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Jelena Šišara, univ. spec. oec., v. pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag. iur., v. pred
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v. pred

 

 1. Obveze voditelja studijske godine su:
 • Održavanje minimalno dva sastanka sa studentima tijekom semestra o čemu su dužni voditi evidenciju
 • Održati minimalno jedan sat tjedno konzultacija sa studente studijske godine za koju su imenovani voditeljem
 • Izraditi i dostaviti izvještaj o radu voditelja studijske godine dekanu do kraja akademske godine.                                                                                                                 
Oracle academy
Erasmus
Dabar
Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
ISO 9001
ENTO
CEEPUS
Erasmus + T4
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja