Voditelji godina

 

 

                                                                                           

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

Trg Andrije Hebranga 11

22 000 Šibenik

KLASA:

URBROJ:

Šibenik, 05. listopada 2020.

 

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku dekan Veleučilišta u Šibeniku dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred. donosi sljedeću

 

                                                                                      ODLUKU

                                                             o imenovanju Voditelja studijske godine

 

 1. Voditeljem studijske godine imenuje kako slijedi:
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se dr. sc. Dijana Mečev, v. pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se Nikolina Gaćina, mag.ing., v. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Jasmina Sladoljev, univ. spec. oec, v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se Želimir Mikulić, dipl. ing., v. pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se Milan Hrga, dipl. ing., pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se mr. sc. Ivan Livaja, v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se Luka Olivari, mag. ing. mech., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se mr. sc. Martina Ljubić Hinić, v. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Sanja Veštić Mirčeta, mag. iur., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag. iur., v. pred
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v. pred
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Ana Perišić, univ. spec. oec, dipl. ing., v. pred.
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se mr. Gina Lugović, v. pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag. iur., v. pred
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v. pred

 

 1. Obveze voditelja studijske godine su:
 • Održavanje minimalno dva sastanka sa studentima tijekom semestra o čemu su dužni voditi evidenciju
 • Održati minimalno jedan sat tjedno konzultacija sa studente studijske godine za koju su imenovani voditeljem
 • Izraditi i dostaviti izvještaj o radu voditelja studijske godine dekanu do kraja akademske godine.

 

                                                                                                                                                        Dekan

                                                                                                                                     dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred.

Shaping the future projekt
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
MSPI
ENTO
Dabar
CEEPUS
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
Oracle academy
Erasmus
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja