Voditelji godina

 

 

                                                                                           

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

Trg Andrije Hebranga 11

22 000 Šibenik

KLASA:

URBROJ:

Šibenik, 05. listopada 2020.

 

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku dekan Veleučilišta u Šibeniku dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred. donosi sljedeću

 

                                                                                      ODLUKU

                                                             o imenovanju Voditelja studijske godine

 

 1. Voditeljem studijske godine imenuje kako slijedi:
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se dr. sc. Dijana Mečev, v. pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se Nikolina Gaćina, mag.ing., v. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Jasmina Sladoljev, univ. spec. oec, v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se Želimir Mikulić, dipl. ing., v. pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se Milan Hrga, dipl. ing., pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika voditeljem godine imenuje se mr. sc. Ivan Livaja, v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se Luka Olivari, mag. ing. mech., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se mr. sc. Martina Ljubić Hinić, v. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Promet voditeljem godine imenuje se Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Sanja Veštić Mirčeta, mag. iur., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag. iur., v. pred
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v. pred
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Ana Perišić, univ. spec. oec, dipl. ing., v. pred.
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se mr. Gina Lugović, v. pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag. iur., v. pred
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v. pred

 

 1. Obveze voditelja studijske godine su:
 • Održavanje minimalno dva sastanka sa studentima tijekom semestra o čemu su dužni voditi evidenciju
 • Održati minimalno jedan sat tjedno konzultacija sa studente studijske godine za koju su imenovani voditeljem
 • Izraditi i dostaviti izvještaj o radu voditelja studijske godine dekanu do kraja akademske godine.

 

                                                                                                                                                        Dekan

                                                                                                                                     dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred.

Shaping the future projekt
MSPI
ISO 9001
Oracle academy
Carnet
ENTO
Erasmus
CEEPUS
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja