Alumni

Poštovani alumni Veleučilišta u Šibeniku i Visoke škole za turistički menadžment Šibenik,

Veleučilište je započelo s procesom prikupljanja podataka bivših studenata u svrhu osnivanja organizacije koja će okupljati bivše studente Veleučilišta u Šibeniku i Visoke škole za turistički menadžment Šibenik. Organizacija će imati svrhu povezivanja svih generacija studenata kroz provedbu aktivnosti druženja i edukacije radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa.

Ljubazno Vas molimo da ispunite pristupnicu za Alumni zajednicu. 

 

HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Dabar
Erasmus
ENTO
Erasmus + T4
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Shaping the future projekt
MSPI
Oracle academy
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja