IPA Projekt 1

Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma Adoption of CROQF principles in Tourism sector of higher education in Croatia IPA4.1.3.1.06.01.c11

Vrsta projekta
IPA IV Razvoj ljudskih potencijala
Daljnji razvoj i implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Period provedbe

  • 19.08.2013.  -   19.02.2015.

Financijska vrijednost projekta

  • 356.870,43 EUR

Stopa EU sufinanciranja

  • 85,55%

Nositelj projekta

  • Visoka poslovna škola Libertas

Partneri u projektu

  • Veleučilište u Šibeniku
  • Međimursko veleučilište u Čakovcu
  • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
  • Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske

Ciljevi projekta
Poduprijeti razvoj i implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visoko obrazovanje.
Razvoj standarda kvalifikacije u visokom obrazovanju u turističkom sektoru u suradnji sa svim važnim dionicima.
Potpuna prilagodba turističkih studijskih programa 4 visokoobrazovne ustanove s principima HKO-a.
Razvoj inovativnih elemenata u području turističke edukacije.

Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
ISO 9001
Erasmus
CEEPUS
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus + T4
Dabar
MSPI
Oracle academy
Shaping the future projekt
ENTO
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja