Jadranska infrastruktura za transfer tehnologije (TTAdria)

Technology transfer infrastructure in the Croatian Adriatic region – TTAdria IPA2007/HR/16IPO/001-040516

Vrsta projekta

IPA IIIc Science and Innovation Investment Fund – SIIF, 2nd call, Lot 1

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Period provedbe

06.04.2013. – 05.04.2015.

Financijska vrijednost projekta

902,070,00 EUR

Doprinos Europske komisije

750.000,00 EUR

Nositelj projekta

Sveučilište u Splitu

Partneri:

Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Puli, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zagrebu, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište „Marko Marulić“ Knin, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Medicinski fakultet Split, Pomorski fakultet Split, Prirodoslovno – matematički fakultet Split, Kemijsko – tehnološki fakultet Split, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split.

Pridruženi partneri:

Splitsko - dalmatinska županija, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split, Javna ustanova RERA SD, Ekonomski fakultet Split, AIESEC, Hrvatska udruga poslodavaca, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko - kninske županije, PODI Šibenik, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko - neretvanske županije DUNEA, Tehnološki i poslovno – inovacijski centar za marikulturu Sveučilišta u Dubrovniku MARIBIC, Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO.

Svrha projekta

Doprinijeti razvoju transfera znanja i tehnologije te komercijalizacije na visokoobrazovnim institucijama i javnim istraživačkim institucijama hrvatskog dijela Jadrana kako bi se povećao broj i konkurentnost tvrtki u regiji.

Cilj projekta

Potaknuti i povećati inovacije razvojem usluga, vještina i kompetencija u mreži visokoobrazovnih institucija i javnih znanstvenih instituta hrvatskog dijela Jadrana i poboljšanje prepoznatljivosti i dostupnosti razvijenih usluga.

Mapiranjem znanja i tehnologija izgradit će se baza suradnje koja će biti na raspolaganju tvrtkama u regiji i šire. Brojni sektorski susreti, radionice, b2b susreti, okrugli stolovi i otvoreni dani omogućit će poduzetnicima i znanstvenicima razgovore o komercijalizaciji i razvoju novih proizvoda i tehnologija te zajedničkim projektima. Kroz aktivnosti projekta “TTAdria” podržat će se razvoj i uspostavljanje trajnih usluga u području razvoja tehnologija na sveučilištima i javnim institutima koje će olakšati suradnju znanosti i gospodarstva, poboljšati otvorenost i veze znanosti i gospodarstva te aktivno uključiti širu društvenu zajednicu.

Stvaranjem jadranske mreže za transfer tehnologije stvorit će se osnova za buduće projekte i nova partnerstva, a transferom naprednih tehnologija i specifičnih znanja potaknuti pozitivne promjene u gospodarstvu.

Kontakt osobe:

Nikola Balić, voditelj projekta TTAdria, nikola@unist.utt.hr

mr.sc. Tanja Radić Lakoš, inovacijski kontakt na Veleučilištu u Šibeniku, tanja@vus.hr

Više informacija potražite na web stranici: http://www.utt.unist.hr/hr/ttadria

MSPI
CEEPUS
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
Dabar
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ENTO
Carnet
Oracle academy
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja