Studij: specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Pročelnica odjela: Nikolina Gaćina, mag.ing., v. pred

Studentska referada: Helena Mioč, hela@vus.hr

Trajanje: 2 godine, 4 semestara

Način studiranja: redoviti i izvanredni

ECTS bodovi: 120

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni specijalist / stručna specijalistica menadžmenta, struč.spec.oec. (s dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 

Menadžment

 

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment organiziran na Veleučilištu namijenjen je obrazovanju menadžera za više upravljačke funkcije u turističkom poduzećima i drugim poslovnim sustavima. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani polaznici studija mogu uspješno obavljati i sve poslove za koje su potrebna znanja i vještine poslovne ekonomije i ekonomske analize. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment namijenjen je prvenstveno studentima stručnog studija Menadžment, ali je otvoren i za studente drugih preddiplomskih studija našeg i ostalih visokih učilišta koji žele svoje kompetencije razvijati u području menadžmenta. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment mogu upisati i studenti koji su završili stručni studij ili sveučilišni preddiplomski studij na drugom visokom učilištu. Prilikom koncepcije studija, vodilo se računa da studenti ravnomjerno stječu i opće i stručne kompetencije, odnosno s jedne strane znanja, vještine i stavove, a s druge strane interpersonalne, instrumentalne i sistemske kompetencije. Program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta definira programske sadržaje studija s ciljem specijalizacije kompetencija u pravcu složenijih menadžerskih poslova, a posebno sa stajališta povećanja kompetencija upravljanja ljudskim faktorom tržišta, poslovnog sustava i odnosa s javnošću, te specijalizacije u pravcu specifičnih kompetencija strategijskog menadžmenta, operacijskog menadžmenta i menadžmenta troškova.

# Dokument: Format: Veličina:
Dopusnica specijalistički diplomski stručni studij Menadžment pdf 688.44 KB
MSPI
Erasmus + T4
CEEPUS
Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
ISO 9001
Dabar
Erasmus
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja