Studij: specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Pročelnica odjela: Divna Goleš mag.oec., v.pred. 

Studentska referada: Helena Kundid, viši stručni referent za studentske poslove

E: helena.kundid@vus.hr

Trajanje: 2 godine, 4 semestara

Način studiranja: redoviti i izvanredni

ECTS bodovi: 120

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: magistar / magistra menadžmenta, ( mag.oec. ) (s dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 

Menadžment

 

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment organiziran na Veleučilištu namijenjen je obrazovanju menadžera za više upravljačke funkcije u turističkom poduzećima i drugim poslovnim sustavima. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani polaznici studija mogu uspješno obavljati i sve poslove za koje su potrebna znanja i vještine poslovne ekonomije i ekonomske analize.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment namijenjen je prvenstveno studentima stručnog studija Menadžment, ali je otvoren i za studente drugih preddiplomskih studija našeg i ostalih visokih učilišta koji žele svoje kompetencije razvijati u području menadžmenta. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment mogu upisati i studenti koji su završili stručni studij ili sveučilišni preddiplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prilikom koncepcije studija, vodilo se računa da studenti ravnomjerno stječu i opće i stručne kompetencije, odnosno s jedne strane znanja, vještine i stavove, a s druge strane interpersonalne, instrumentalne i sistemske kompetencije. Program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta definira programske sadržaje studija s ciljem specijalizacije kompetencija u pravcu složenijih menadžerskih poslova, a posebno sa stajališta povećanja kompetencija upravljanja ljudskim faktorom tržišta, poslovnog sustava i odnosa s javnošću, te specijalizacije u pravcu specifičnih kompetencija strategijskog menadžmenta, operacijskog menadžmenta i menadžmenta troškova.

# Dokument: Format: Veličina:
Dopusnica specijalistički diplomski stručni studij Menadžment pdf 688.44 KB
ISO 9001
ENTO
CEEPUS
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
Erasmus + T4
Dabar
MSPI
Carnet
Erasmus
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja