Alenka Poljičak

Sustav javne nabave

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  alenka.poljicak@si.t-com.hr

Ante Pulić

Učinkovitost javne uprave

  Konzultacije:
 

Boris Ljubanović

Komparativna javna uprava, Državna uprava i posebni upravni postupci

  Konzultacije:
 

Damir Vlaić

Porezni i carinski sustav 

  Konzultacije:
 

Divna Goleš

Ekonomika poduzeća, Ekonomika neprofitnih organizacija, Upravljanje kontrolingom, Upravljanje kvalitetom

  Konzultacije: Kabinet 3 / srijeda 12:00 h -13:00 h
  divna@vus.hr

Dragan Bolanča

Prometno pravo, Plovidbeno upravno pravo

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  dragan.bolanca@pravst.hr

Dragan Zlatović

Trgovačko pravo, Radno pravo, Trgovačko i autorsko pravo, Intelektualno vlasništvo i infromacijski sustavi, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava,  Pravo neprofitnih organizacija, Europsko radno i službeničko pravo

  Konzultacije: Kabinet 13 / petak 08:00 h - 09:00 h
  zlatovic@vus.hr

Gina Lugović

Psihologija za menadžere, Menadžment konflikata, Poslovna etika i društvena odgovornost, Metode znanstvenog istraživanja, Menadžment ljudskih resursa

  Konzultacije: Kabinet 9 / utorak, 16:00 h - 18:00 h
  gina@vus.hr

Ivan Livaja

Uvod u baze podataka, Baze podataka, Upravljanje informacijskim uslugama, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Stručna praksa, Baze podataka u upravi

  Konzultacije: Kabinet 11 / srijeda, 11:00 h - 12:00 h
  ilivaja@vus.hr

Ivan Malenica

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Upravna praksa

  Konzultacije: Kabinet C / ponedjeljak, 12:00 h - 13:00 h
  ivanm@vus.hr

Ivan Rančić

Uvod u upravu, Nova javna uprava, Lokalna samouprava, Gospodarsko i komunalno pravo

  Konzultacije: Kabinet C / četvrtak, 12:30 h - 13:15 h
  irancic@vus.hr

Ivana Bratić

Poslovni engleski jezik II (Studij menadžment), Poslovni engleski jezik III (Studij menadžment),  Poslovni engleski jezik IV (Studij menadžment), Poslovni talijanski jezik IV (Studij menadžment), Engleski jezik I (Upravni studij), Engleski jezik II (Upravni studij).

  Konzultacije: Kabinet 15 / ponedjeljak, 10:30 h -11:00 h
  bratic@vus.hr

Ivica Poljičak

Poslovno komuniciranje, Sociologija uprave

  Konzultacije: Kabinet 13 / Prema terminu predavanja i ispita
  poljicak@vus.hr

Jozo Čizmić

Geodetsko pravo

  Konzultacije:
 

Krešimir Nimac

Ustavno pravo, Osnove teorije države i prava

  Konzultacije: Kabinet B / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Ljubo Runjić

Upravni sustavi, Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija

  Konzultacije: Kabinet C / utorak, 14:30 h - 15:30 h
  runjic@vus.hr

Marija Boban

Informacijski sustavi i informacijska sigurnost u javnoj upravi

  Konzultacije:
 

Milorad Ćupurdija

Upravljanje javnim službama

  Konzultacije:
 

Sanja Veštić Mirčeta

Upravno pravo I, Upravno pravo II, Osnove teorije države i prava, Javni menadžment,  Zaštita ljudskih prava 

  Konzultacije: Kabinet C / petak, 10:00 h -11:00 h
  svestic@vus.hr

Tomislav Ninić

Javne politike i pravna regulacija

  Konzultacije:
 

Vesna Jurin Bakotić

Osnove građanskog prava, Zemljišno-knjižno pravo, Uredsko poslovanje i korespodencija, Obiteljsko pravo s matičarstvom, Statusna prava građana

  Konzultacije: Kabinet 12/II, srijeda, 12:15 h - 13:00 h
  vjbakotic@vus.hr

Carnet
Erasmus + T4
CEEPUS
Dabar
Oracle academy
MSPI
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Shaping the future projekt
ISO 9001
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja