Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku znanstveni je i stručni  časopis za ekonomske, pravne i društvene znanosti, te prometne i informatičke znanosti.

Prvi broj izašao je 2007.godine, te se kontinuirano objavljuje. U prve dvije godine Zbornik izlazi kao časopis s dva broja godišnje, a od 2009. izlazi kao časopis s četiri broja godišnje. Namijenjen je prije svega stručnoj i akademskoj zajednici, ali i svim praktičarima iz područja koje pokriva, kao i studentima. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju kronike Veleučilišta, prikazi i osvrti. Uz svaki članak objavljuju se sažeci na engleskome jeziku.

Od nastanka časopisa do danas, Zbornik su uređivala tri glavna urednika, koji su zajedno s tehničkim urednicima (doc. dr. sc. Marija Boban, Dijana Mečev) i članovima svojih uredništava dali bitan doprinos kvaliteti Zbornika, a time i doprinijeli prepoznatljivosti i recepciji samog Veleučilišta u stručnoj i akademskoj zajednici.

Glavni su urednici Zbornika bili redom:

  • prof. dr. sc. Onesin Cvitan (br.1-2/2007. –  br. 1-2/2009.),
  • prof. dr. sc. Marko Radačić (br. 3-4/2009. – br. 1/2013.),
  • dr. sc. Dragan Zlatović (br. 2-3/2013. –  ).

Autori znanstvenih i stručnih radova i drugih priloga su nastavnici i suradnici kako Veleučilišta u Šibeniku, tako i drugih hrvatskih fakulteta, ali i znanstvenici i stručnjaci iz srodnih područja. Posljednjih godina zamjetno je sudjelovanje i sve većeg broja autora iz inozemstva, čime časopis dobiva dodatnu vrijednost i značenje.

Godine 2013. u okviru redovitih brojeva Zbornika objavljeni su knjiga sažetaka i radovi s 1.znanstvenostručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra“ (Šibenik, 19.-20.rujna 2013.).

Tijekom vremena mijenjala su se i grafička rješenja, a postojeći izgled korica i novi slog prihvaćeni su 2013. Godine.

Dosadašnje brojeve Zbornika radova možete pogledati  OVDJE

Ufamo  da će se ovakav razvoj Zbornika i nadalje nastaviti te bivšim urednicima Zbornika, kao i svim autorima i suradnicima zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji, te ih kao i nove autore pozivamo na daljnju suradnju.

dr. sc. Dragan Zlatović

glavni urednik Zbornika

Dabar
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus + T4
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
ISO 9001
CEEPUS
MSPI
ENTO
Erasmus
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja