# Dokument: Format: Veličina:
ODLUKA o imenovanju vd pročelnika Odjela menadžmenta 2023 pdf 37.78 KB
ODLUKA o posebnim naknadama na VUŠ u pdf 103.78 KB
ODLUKA o imenovanju vd pročelnika Odjela menadžmenta pdf 35.97 KB
Odluka o upisnoj kvoti na preddiplomskim stručnim studijima Veleučilišta u Šibeniku u ak. god. 2022/2023 pdf 67.29 KB
Odluka o izvodenju predkolegija Osnove matematike 2021 pdf 33.74 KB
Odluka o dodjeli Dekanove nagrade studentima VUŠ ak god 2019/2020 pdf 97.98 KB
Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Odjela Poslovne informatike pdf 199.61 KB
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2021./2022. pdf 89.98 KB
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2022 2023 pdf 97.21 KB
Odluka o odobravanju popusta na školarinu prijelaz Poslovna informatika pdf 53.34 KB
Odluka o upisnoj kvoti na preddiplomskim stručnim studijima Veleučilišta u Šibeniku u ak. god. 2020/2021 pdf 378.13 KB
Odluka o upisnoj kvoti na preddiplomskim stručnim studijima VUŠ 2021/2022 pdf 62.95 KB
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ECTS Veleučilišta u Šibeniku pdf 38.35 KB
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost pdf 35.79 KB
Odluka o upisnoj kvoti na preddiplomskim stručnim studijima VUŠ 2020./2021. pdf 378.13 KB
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2020 2021 pdf 525.10 KB
Odluka o izmjeni izvedbenog plana nastave specijalist.dipl. upravni studij 2019./2020. pdf 1.12 MB
Odluka o imenovanju povjerljive osobe Vesna Jurin Bakotić pdf 314.86 KB
Odluka o izvodenju predkolegija Osnove matematike 2020 pdf 34.65 KB
Prijedlog povjerljive osobe V.J.B. pdf 461.57 KB
Odluka o provođenju upisa na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment smjerovima Turistički menadžment i Informatički menadžment od ak. god. 2019/2020 pdf 1.46 MB
ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja radi provedbe postupka izbora suradnika u suradničko zvanje asistenta i imenovanju stručnih povjerenstva doc 41.00 KB
ODLUKA o upisu na studij temeljem Rješenja o prijelazu PDF 408.90 KB
Odluka o povjeravanju nastave u ak.god. 2019/2020 pdf 2.64 MB
Odluka upis Poslovna informatika pdf 1.94 MB
Odluka o upisnoj kvoti na preddiplomskim stručnim studijima Veleučilišta u Šibeniku u ak. god. 2019./2020. pdf 373.71 KB
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Akcijskog plana za 2018. god. pdf 918.04 KB
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o trajanju i rasporedu te evidenciji radnog vremena pdf 1.18 MB
Odluka o kriterijima upisa na prediplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2019 2020 pdf 515.73 KB
Odluka o usvajanju Plana aktivnosti i osiguravanja promicanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za 2019. god. pdf 605.82 KB
Odluka nastavno osoblje nastava pdf 198.29 KB
Odluka stručno usavršavanje nenastavnog i nastavnog osoblja pdf 203.18 KB
Odluka studenti studijski boravak i stručna praksa pdf 181.57 KB
Odluka imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka pdf 340.07 KB
Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleuečilištu u Šibeniku pdf 931.92 KB
Odluka o troškovima upisa participaciji redovitih studenata u troškovima studija i školarini izvanrednih studenata pdf 878.14 KB
Odluka o upisnoj kvoti na preddiplomskim stručnim studijima u akademskoj godini 2018./2019. pdf 742.40 KB
Odluka o dodjeli stipendija studentima u stanju socijalne potrebe pdf 650.98 KB
Odluka o dodjeli stipendija izvrsnim studentima u akademskoj godini 2017./2018. pdf 476.47 KB
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske stručne studije (2017/2018) pdf 1.05 MB
Odluka o kriterijima upisa specijalistički diplomski stručni studij Menadžment (2017/2018) pdf 1.30 MB
Odluka o akademskom kalendaru za akademsku godinu 2017./2018. pdf 442.73 KB
Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleučilištu u Šibeniku pdf 142.73 KB
Odluka o kriterijima za upis na studij pdf 302.28 KB
Odluka Zahtjev za upis na studij temeljem Rješenja o prijelazu više od 5 god. pdf 69.02 KB
Odluka Zahtjev za upis na studij temeljem Rješenja o prijelazu pdf 70.39 KB
Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za nagrađivanje studenata pdf 87.33 KB
Odluka o imenovanju programskog odbora pdf 585.80 KB
Odluka o imenovanju Povjerenstva za Unutarnju prosudbu pdf 82.30 KB
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ECTS bodove pdf 86.16 KB
Odluka o imenovanju Obrazovnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku pdf 131.86 KB
Odluka o upisnim kvotama 2015/2016. pdf 116.11 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za izdavačku djelatnost pdf 121.61 KB
Odluka o autorskim naknadama i ugovorima o djelu pdf 257.93 KB
Odluka administrator sustava osiguravanja kvalitete pdf 191.09 KB
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
CEEPUS
Carnet
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
Oracle academy
MSPI
Dabar
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
ISO 9001
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja