Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

  1. Ivana Beljo univ. spec.oec., v. pred.
  2. Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
  3. Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
  4. doc. dr. sc. Dragan Zlatović prof.struč. stud. ., predstavnik Upravnog vijeća
  5. Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
  6. Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
  7. David Zoričić, predstavnik studenata
  8. Franka Sladoljev, predstavnik studenata

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Mia Lemac Kardum, mag.admin.publ.

Ured za kvalitetu

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

CEEPUS
Shaping the future projekt
Oracle academy
Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
Erasmus + T4
Dabar
MSPI
ENTO
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja