Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

  1. Ivana Beljo dipl. ing., v. pred.
  2. Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
  3. Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
  4. Želimir Mikulić dipl. ing. v. pred., predstavnik Upravnog vijeća
  5. Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
  6. Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
  7. Mate Jakelić, predstavnik studenata
  8. Mirko Radovčić, predstavnik studenata

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Tea Livaić, struč. spec. oec.

Kabinet 16 (I kat)

Broj tel.: 022/311-071

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

Erasmus + T4
ENTO
MSPI
Dabar
Erasmus
ISO 9001
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Carnet
Oracle academy
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja