Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

1. Ivana Beljo dipl. ing. mat, v.  pred., prodekanica za nastavu, predsjednik

2. mr. sc. Ivan Livaja, v. pred., predstavnik Upravnog vijeća, član

3. Ivan Rančić, mag. iur., v. pred., predstavnik Stručnog vijeća, član

4. Jelena Žaja, mag. oec., asistent, predstavnik Stručnog vijeća, član

5. Biljana Šupe, dipl. ing., predstavnik nenastavnog osoblja, član

6. Ante Bilonić, predstavnik Studentskog zbora, član

7. Zora Tomasović bacc.oec., predstavnik Studentskog zbora, član

8. Goran Bulat, mag.oec., predstavnik Gospodarskog vijeća


Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Mia Lemac Kardum, spec. admin. publ.

Kabinet 13 (I kat)

Broj tel.: 022/311-071

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

Carnet
CEEPUS
Erasmus + T4
Oracle academy
ISO 9001
ENTO
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
Dabar
MSPI
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja