Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

  1. Ivana Beljo dipl. ing., v. pred.
  2. Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
  3. Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
  4. Želimir Mikulić dipl. ing. v. pred., predstavnik Upravnog vijeća
  5. Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
  6. Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
  7. Luciana Matić, predstavnica studenata
  8. Luka Ševerdija, predstavnik studenata

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Mia Lemac Kardum, spec. admin. publ.

Kabinet 13 (I kat)

Broj tel.: 022/311-071

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

ISO 9001
MSPI
Shaping the future projekt
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
CEEPUS
ENTO
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
Carnet
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja