Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

  1. Ivana Beljo dipl. ing., v. pred.
  2. Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
  3. Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
  4. Želimir Mikulić dipl. ing. v. pred., predstavnik Upravnog vijeća
  5. Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
  6. Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
  7. Luciana Matić, predstavnica studenata
  8. Luka Ševerdija, predstavnik studenata

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Mia Lemac Kardum, spec. admin. publ.

Kabinet 13 (I kat)

Broj tel.: 022/311-071

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

Dabar
CEEPUS
Shaping the future projekt
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
Erasmus + T4
Carnet
Erasmus
ENTO
MSPI
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja