E - RASPORED PREDAVANJA

E RASPORED - PRVA GODINA

E RASPORED - DRUGA GODINA

 

UPUTA ZA STUDENTE:

Unutar rasporeda izborom studija i godine studija možete vidjeti Vaš raspored, te ovisno o godini studija (npr. na prvoj godini postoji više grupa) možete izabrati grupu za koju želite vidjeti raspored.

Ukoliko je u nekom terminu najavljeno predavanje za više grupa na istoj godini, tada će u rasporedu termini biti u crvenoj boji (samo ukoliko niste izabrali pojedinu grupu, već godinu studija koja sadrži više grupa). Klikom na navedeni termin u crvenoj boji možete vidjeti detaljne informacije o predavanjima grupa. Drugi način je da u filteru rasporeda izaberete grupu za koju želite vidjeti raspored.  

Možete instalirati i aplikaciju „Wise Timetable (Wise Technologies Ltd.)“ sa Googley Play ili Apple Storu na Vaše pametne uređaje, kako bi jednostavnije mogli pregledavati Vaš raspored.
Unutar navedene aplikacije postoje dvije role „Student“ i „Lecturer“, a School ID je hrvus

Erasmus
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
CEEPUS
Carnet
Dabar
ISO 9001
Erasmus + T4
MSPI
Oracle academy
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja