Stručna praksa

Studenti se upućuju na stručnu praksu kako bi svoja teorijska znanja stečena studiranjem upotpunili praktičnim znanjima potrebnim za participiranje na tržištu rada.

Svoju poslovnu karijeru poželjno je započeti već u studenskim danima zbog bolje konkurentnosti na tržištu rada. Naime, poslodavci prilikom zapošljavanja u pravilu daju prednost osobama koje osim treorijskih znanja posjeduju i određena praktična znanja stečena na srodnim poslovima i stručnoj praksi, stoga je važno odabrati tvrtku u kojoj se može odraditi kvalitetna stručna praksa na poslovima koji će studentima olakšati zapošljavanje u struci nakon završetka studija.

Unutar iste tvrtke, također je važno odabrati stručnog mentora.

Mentori su stručne osobe zaposlene u tvrtkama u kojima studenti obavljaju stručnu praksu. Uloga i zadaci mentora su educiranje,  savjetovanje, podrška i usmjeravanje studenata tijekom obavljanja stručne prakse, sve u svrhu razvoja praktičnih znanja i vještina studenata.

Očekivani ishodi mentoriranja  su usvojena praktična znanja  i vještine iz poslova koje je student obavljao na stručnoj praksi, poznavanje organizacije i opsega poslova odjela unutar kojeg je student obavljao stručnu praksu, poznavanje osnova organizacijske strukture tvrtke te poznavanje osnova gospodarske djelatnosti unutar koje tvrtka posluje.

 

Za više informacija o stručnoj praksi i mentoriranju, možete se obratiti profesorima:

 

Prediplomski stručni studij Upravni studij

Ivan Malenica mag.iur., v. pred.

T: +385 22 311 088

E: ivanm@vus.hr


Preddiplomski stručni studij Promet,

Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred.

T: +385 22 311 164

E: darijo@vus.hr


Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer: Informatički menadžment

mr.sc.Ivan Livaja, pred.

T: +385 22 311 161

E: ilivaja@vus.hr


Preddiplomski stručni studij  Menadžment, smjer:  Turistički menadžment

Jasmina Sladoljev, univ. spec. oec., v. pred.

T: +385 22 311 080

E: jasmina@vus.hr


Diplomski stručni studij  Menadžment

dr. sc. Ana Vukičević, v. pred.

T: +385 22 311 081

E: ana_u@vus.hr

Erasmus + T4
ENTO
Shaping the future projekt
CEEPUS
ISO 9001
Dabar
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
Oracle academy
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja