Turistički menadžment

Studij: Turistički menadžment

Pročelnica odjela: Divna Goleš mag.oec., v.pred.  ( od 1. 10. 2023 )

E: divna.goles@vus.hr

Studentska referada:

- Mirjana Nakić  dipl.oec.,  stručni suradnik za studentske poslove, (1., 2. i  3. godina studija)

E: mirjana.nakic@vus.hr

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

Turistički menadžment

 

Program preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment namijenjen je obrazovanju studenata za stručni rad u menadžmentu na srednjim i višim upravljačkim funkcijama prvenstveno u turističkom sektoru, ali i drugim poslovnim sustavima.

Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, studenti obrazovani na ovom studiju mogu uspješno obavljati sve poslove za koje su potrebne kompetencije poslovne ekonomije i ekonomske analize te aktivnosti menadžmenta temeljenih na analizi ekonomskih pokazatelja poslovne aktivnosti.

Studentima se omogućuju najnovije znanstvene i stručne spoznaje vezane uz razvoj turističkog menadžmenta u Hrvatskoj i svijetu, a završetkom studija i profilom obrazovanja student stječe vještine i kompetencije potrebne da odgovori na sve zahtjeve u turističkom sektoru i gospodarskim subjektima, te se očekuje da stekne sposobnost rješavanja brojnih praktičnih problema koji se mogu pojaviti u radu poslovnih subjekata.

Tijekom studija stječu se znanja, vještine i kompetencije vezane za upravljanje malim i srednjim poduzećima, strateško planiranje i upravljanje destinacijom, hotelom, resortom, turističkom agencijom, izradu i implementaciju marketinške strategije, financijski i računovodstveni menadžment, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete, pozicioniranje tvrtke ili turističkog subjekta na tržištu, upravljanje ljudskim potencijalima, a sve navedeno će znati raditi na odgovoran način uvažavajući okolinu u kojoj poduzeće egzistira kroz zakonito poslovanje i poštovanje ljudskih prava.

# Dokument: Format: Veličina:
Dopusnica stručni studij Turistički menadžment pdf 715.87 KB
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Carnet
Shaping the future projekt
ENTO
Dabar
ISO 9001
Oracle academy
MSPI
Erasmus
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja