Upisi putem razredbenog postupka

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 93. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilište u Šibeniku raspisuje

 

NATJEČAJ

Za upis studenata u prvu godinu PREDDIPLOMSKIH stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA

u akademskoj godini 2022./2023.

 

UVJETI ZA UPIS

Pravo prijave na natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku putem razredbenog postupka u akademskoj godini 2022./2023. imaju kandidati koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Na natječaj za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku ovim putem mogu se, sukladno članku 76. Statuta Veleučilišta u Šibeniku prijaviti kandidati koji su srednje obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem programu završili:

 1. polaganjem državne mature
 2. završnim radom (strukovne i umjetničke škole) u koji nisu bili obvezni polagati državnu maturu sukladno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 3. izvan Republike Hrvatske
 4. prije školske godine 2009./2010.

Kandidati koji se žele prijaviti za upis na onaj stručni studij na kojem su prethodno već studirali i izgubili su status studenta, mogu se za ponovni upis na tom studiju prijaviti isključivo u statusu izvanrednog studenta.

Putem razredbenog postupka kandidati će se upisivati na nepopunjena mjesta nakon provedenog upisa pristupnika putem sustava NISpVU sukladno utvrđenim upisnim kvotama.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka. Rangiranje kandidata za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija koji se izvode na Veleučilištu u Šibeniku provodi se temeljem vrednovanja ocjena iz srednje škole i rezultata ostvarenih na državnoj maturi.

Kandidati koji su završili srednje obrazovanje prije školske godine 2009./2010., kandidati koji su završili srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske kao i kandidati koji se prijavljuju za upis na stručne studije Veleučilišta u Šibeniku temeljem završenog srednjeg obrazovanja u kojem nisu bili obvezni polagati državnu maturu sukladno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ako ne polože državnu maturu, neće u razredbenom postupku ostvariti bodove koji se stječu temeljem rezultata polaganja državne mature.

Razredbeni postupak temeljit će se na vrednovanju općeg uspjeha u svakom pojedinom razredu srednje škole i uspjeha na državnoj maturi prema sljedećim omjerima:

 

Preddiplomski stručni studij

Status

Ocjene iz srednje škole

Državna matura

Hrvatski

Matematika

Strani jezik

Turistički menadžment

Red.

50%

20%

20%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

Upravni studij

Red.

50%

35%

 

15%

Izv.

70%

15%

 

15%

Promet

Red.

50%

10%

30%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

Poslovna informatika

Red.

50%

20%

20%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

 

Pravo upisa na studij imaju kandidati prema redoslijedu na rang listi, do popunjenja upisne kvote. Ukoliko je broj kandidata veći od preostale upisne kvote, lista se dijeli na „listu s pravom upisa“ i „listu čekanja“. Rang liste biti će objavljene 20. rujna 2022. nakon 16:00 sati.

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave pristupnika primaju se od 5. srpnja do 19. rujna 2022. u 14:59 sati u pisarnici Veleučilišta (I. kat, kabinet 13) ili preporučeno poštom (na adresu: Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, s naznakom „Prijava za upis“). Uz prijavu s općim podatcima kandidata (ime, prezime, OIB, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj mobitela) potrebno je dostaviti:

 1. Preslik osobne iskaznice,
 2. Preslik domovnice ili e-domovnicu (strani državljani su dužni dostaviti odgovarajući dokaz o državljanstvu)
 3. Preslik svjedodžbe o završnom radu/ispitu u srednjoj školi i/ili državnoj maturi
 4. Preslik svjedodžbi svih razreda srednje škole

 

UPIS ZA PRISTUPNIKE KOJI STEKNU PRAVO UPISA

Pristupnici koji ostvare pravo upisa na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku trebaju 22. rujna 2022. u 13:00 u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku (Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik) osobno dovršiti upisni postupak.

Dokumenti koji se predaju prilikom upisa:

 1. Potvrda o plaćenim troškovima upisa,
 2. Potvrda o plaćenoj školarini (za izvanredne studente) ili potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (za redovite studente koji nemaju pravo na subvenciju participacije),
 3. Dvije fotografije (6 x 4 cm)
 4. Izvornik svjedodžbe o završnom radu/ispitu u srednjoj školi i/ili državnoj maturi
 5. Izvornike svjedodžbi svih razreda srednje škole

 

Troškovi upisa / participacija u troškovima studija (redoviti) / školarina (izvanredni)

Troškovi upisa na studij i drugi troškovi (indeks, X-ica, osiguranje, i dr.) iznose ukupno 410,00 kn i uplaćuju se na žiro-račun Veleučilišta u Šibeniku; IBAN HR5824070001100162339, Model 67, Poziv na broj: OIB kandidata, Opis plaćanja: Za troškove upisa.

Kandidati koji će studirati u statusu redovitih studenata plaćaju participaciju u troškovima studija.

Kandidati koji su stekli pravo na subvenciju participacije u troškovima studija oslobođeni su plaćanja iste.

Kandidati koji pravo na subvenciju participacije nemaju (jer su već bili upisani na neki studij u statusu redovitog studenta na istoj razini studija) plaćaju participaciju na preddiplomskim stručnim studijima Turistički menadžment i Upravni studij u iznosu od 3.700,00 kn, a na preddiplomskim stručnim studijima Promet i Poslovna informatika u iznosu od 5.100,00 kn.

Kandidati koji će studirati u statusu izvanrednih studenata plaćaju školarinu na preddiplomskim stručnim studijima Turistički menadžment i Upravni studij u iznosu od 6.500,00 kn, a na preddiplomskim stručnim studijima Promet i Poslovna informatika u iznosu od 8.000,00 kn.

Uplate participacije odnosno školarine se vrše na žiro-račun Veleučilišta u Šibeniku; IBAN HR5824070001100162339, Model 67, Poziv na broj: OIB kandidata, Opis plaćanja: participacija ili školarina.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani (pravo na upis u kvoti, plaćanje školarine odnosno subvenciju participacije u troškovima studija, stipendiju i druga prava).

OBAVIJESTI

Sve informacije o mogućnostima studiranja, prijavi i upisu na Veleučilište u Šibeniku mogu se dobiti od prodekanice za nastavu Ivane Beljo, univ. spec. oec., v. pred., na e-mail: ibeljo@vus.hr , ili voditeljice Službe za studentske poslove (referada) Anite Marčić, dipl. oec., na e-mail: anitam@vus.hr ili na web stranicama www.vus.hr.

# Dokument: Format: Veličina:
NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA u akademskoj godini 2022 2023 pdf 211.43 KB
Erasmus
Erasmus + T4
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Dabar
Carnet
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
MSPI
Shaping the future projekt
Oracle academy
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja