Upisi u 1. godinu stručnih studija

TREĆI UPISNI ROK - UVJETI ZA UPIS

Pravo prijave na natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2020./2021. u trećem upisnom roku imaju kandidati koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Upis na studije obavlja se temeljem javnog natječaja, kad se radi o prvom upisu na prvu godinu tog stručnog studija na Veleučilištu u Šibeniku. Osoba koja se prijavila za upis na stručni studij u statusu redovitog studenta, a koja je prethodno već studirala na tom istom studiju, biti će isključena iz razredbenog postupka.

Na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku mogu se prijaviti:

- kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu polaganjem državne mature

- kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske

- kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije školske godine 2009./2010.

- kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje (strukovne i umjetničke škole) u kojem nisu bili obvezni polagati državnu maturu sukladno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka. Rangiranje kandidata za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija koji se izvode na Veleučilištu u Šibeniku provodi se temeljem vrednovanja ocjena iz srednje škole i rezultata ostvarenih na državnoj maturi. Od kandidata se traži minimalno B razina iz predmeta obuhvaćenih obveznim dijelom državne mature, a koji se vrednuju za upis. Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi strani jezik položen u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije školske godine 2009./2010., kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske kao i kandidati koji se prijavljuju za upis na stručne studije Veleučilišta u Šibeniku temeljem završenog srednjoškolskog obrazovanja u kojem nisu bili obvezni polagati državnu maturu sukladno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ako ne polože državnu maturu, neće u razredbenom postupku ostvariti bodove koji se stječu temeljem rezultata polaganja državne mature.

 

Uvjeti koji će se primjenjivati na razredbenom postupku za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2020./2021. biti će vrednovani prema sljedećim omjerima:

 

Preddiplomski stručni studij

Status

Ocjene iz srednje škole

Državna matura

Hrvatski

Matematika

Strani jezik

Turistički menadžment

Red.

50%

20%

20%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

Upravni studij

Red.

50%

35%

 

15%

Izv.

70%

15%

 

15%

Promet

Red.

50%

10%

30%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

Poslovna informatika

Red.

50%

20%

20%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

 

Pravo upisa na studij imaju kandidati prema redoslijedu na rang listi, do popunjenja upisne kvote. Ukoliko je broj kandidata veći od preostale upisne kvote, lista se dijeli na „listu s pravom upisa“ i „listu čekanja“. Rang liste biti će objavljene 28. rujna 2020. nakon 16:00 sati. Ukoliko 29. rujna 2020. upisna kvota ne bude popunjena, na studij se mogu upisati i kandidati s „liste čekanja“ po redoslijedu na rang listi do popunjenja upisne kvote.

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave pristupnika primaju se od 21. do 28. rujna 2020. do 14:59 sati u pisarnici Veleučilišta (I. kat, kabinet 13) ili preporučeno poštom (poslati najkasnije do 26. rujna 2020. na adresu: Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, s naznakom „Prijava za upis“). Prijavi sa općim podatcima kandidata (ime, prezime, OIB, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj mobitela) potrebno je dostaviti:

  1. Fotokopija osobne iskaznice,
  2. Domovnica u izvorniku,
  3. Svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi i/ili državnoj maturi u izvorniku
  4. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u izvorniku

 

UPIS ZA PRISTUPNIKE KOJI STEKNU PRAVO UPISA

Pristupnici koji ostvare pravo upisa na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku trebaju 29. rujna 2020. u 13:00 u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku (Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik) osobno dovršiti upisni postupak.

Dokumenti koji se predaju prilikom upisa:

  1. Potvrda o plaćenim troškovima upisa,
  2. Potvrda o plaćenoj školarini (za izvanredne studente) ili potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (za redovite studente koji nemaju pravo na subvenciju participacije),
  3. Dvije fotografije (6 x 4 cm).

 

Troškovi upisa / participacija u troškovima studija (redoviti) / školarina (izvanredni)

Troškovi upisa i drugi troškovi (indeks, X-ica, osiguranje, i dr.) iznose ukupno 410,00 kn i uplaćuju se na žiro-račun Veleučilišta u Šibeniku; IBAN HR5824070001100162339, Model 67, poziv na broj: OIB kandidata, Opis plaćanja: Za troškove upisa.

Kandidati koji će studirati u statusu redovitih studenata koji su stekli pravo na subvenciju participacije u troškovima studija oslobođeni su plaćanja iste, dok kandidati koji pravo na participaciju nemaju (jer su već bili upisani na neki studij na istoj razini studija) plaćaju participaciju na preddiplomskim stručnim studijima Turistički menadžment i Upravni studij u iznosu od 3.700,00 kn, a na preddiplomskim stručnim studijima Promet i Poslovna informatika u iznosu od 5.100,00 kn. Kandidati koji će studirati u statusu izvanrednih studenata plaćaju školarinu na preddiplomskim stručnim studijima Turistički menadžment i Upravni studij u iznosu od 6.500,00 kn, a na preddiplomskim stručnim studijima Promet i Poslovna informatika u iznosu od 8.000,00 kn.

Uplate se vrše na žiro-račun Veleučilišta u Šibeniku; IBAN HR5824070001100162339, Model 67, poziv na broj: OIB kandidata, Opis plaćanja: školarina.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani (pravo na upis u kvoti, plaćanje školarine odnosno subvenciju participacije u troškovima studija, stipendiju i druga prava).

 

OBAVIJESTI

Sve informacije o mogućnostima studiranja, prijavi i upisu na Veleučilište u Šibeniku možete dobiti od prodekanice za nastavu Ivane Beljo na e-mail ibeljo@vus.hr i na web stranicama www.vus.hr.

 

RJEŠENJA O PRIJELAZU

Upis na studije obavlja se temeljem rješenja o prijelazu, kad se radi o kandidatu koji je prethodno studirao na studiju ove ili druge visokoobrazovne institucije. Prijave kandidata za upis u iduću akademsku godinu zaprimaju se tijekom akademske godine najkasnije do kraja akademske godine, a podnose se osobno ili preporučenom pošiljkom na: “Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja”.

Više informacija možete pronaći OVDJE

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2021./2022. pdf 89.98 KB
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Erasmus
ISO 9001
Oracle academy
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
Dabar
MSPI
CEEPUS
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja