Upisi u 1. godinu stručnih studija

UPIS ZA PRISTUPNIKE KOJI STEKNU PRAVO UPISA

Pristupnici koji kroz NISpVU (www.postani-student.hr) ostvare pravo upisa na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku trebaju 22. rujna 2022. u 11:00 h u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku (Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik) osobno dovršiti upisni postupak.

Dokumenti koji se predaju prilikom upisa:

  • Fotokopija osobne iskaznice,
  • Svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi i/ili državnoj maturi u izvorniku (original),
  • Potvrda o plaćenim troškovima upisa,
  • Potvrda o plaćenoj školarini (za izvanredne studente) ili potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (za redovite studente koji su prethodno bili upisani na neki drugi studij na istoj razini studija te nemaju pravo na subvenciju participacije),
  • Dvije fotografije (6 x 4 cm).

Upisi će se provoditi u sljedećim dvoranama: Turistički menadžment – dvorana D,  Promet – dvorana B,  Upravni studij – dvorana B,  Poslovna informatika – dvorana B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 93. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilište u Šibeniku  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za upis studenata u prvu godinu PREDDIPLOMSKIH stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku

u akademskoj godini 2022./2023.

-jesenski upisni rok-

 

Upisna kvota

Status studenta

Stručni studij

Turistički menadžment

Upravni studij

Promet

Poslovna informatika

Redoviti

57

31

35

30

Izvanredni

19

21

17

13

 

 

UVJETI ZA UPIS

Upis na studije obavlja se temeljem javnog natječaja, kad se radi o prvom upisu na prvu godinu tog stručnog studija na Veleučilištu u Šibeniku. Osoba koja se putem Nacionalnog informatičkog sustava (NISpVU) prijavila za upis na stručni studij, a koja je prethodno već studirala na tom istom studiju, biti će isključena iz razredbenog postupka.

Na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku mogu se prijaviti kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj ili tomu ekvivalentnu srednju školu u inozemstvu.

 

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Rangiranje kandidata za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija koji se izvode na Veleučilištu u Šibeniku provodi se temeljem vrednovanja ocjena iz srednje škole i rezultata ostvarenih na državnoj maturi. Od kandidata se traži minimalno B razina iz predmeta obuhvaćenih obveznim dijelom državne mature.

Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi strani jezik položen u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije školske godine 2009./2010. polaganjem mature po starom programu, kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske kao i kandidati koji se prijavljuju za upis na stručne studije Veleučilišta u Šibeniku temeljem završenog srednjoškolskog obrazovanja u kojem nisu bili obvezni polagati državnu maturu, ako ne polože državnu maturu, neće u razredbenom postupku ostvariti bodove koji se stječu temeljem rezultata polaganja državne mature.

 

Uvjeti koji će se primjenjivati na razredbenom postupku za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2022./2023. biti će vrednovani prema sljedećim omjerima:

Preddiplomski stručni studij

Status

Ocjene iz srednje škole

Državna matura

Hrvatski

Matematika

Strani jezik

Turistički menadžment

Red.

50%

20%

20%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

Upravni studij

Red.

50%

35%

 

15%

Izv.

70%

15%

 

15%

Promet

Red.

50%

10%

30%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

Poslovna informatika

Red.

50%

20%

20%

10%

Izv.

70%

10%

10%

10%

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave pristupnika primaju se kroz NISpVU (www.postani-student.hr) od 21. srpnja 2022. do 19. rujna 2022. do 13:59 sati. Temeljem rezultata ostvarenih u srednjoj školi i na ispitima državne mature provodi se razredbeni postupak i utvrđuju bodovi koje kod upisa na pojedini prijavljeni studijski program ostvaruje kandidat. Putem ovog sustava pristupnik može ostvariti pravo upisa samo jednog studija i to onoga koji je na njegovoj listi prioriteta najviše rangiran od onih na koje ostvaruje pravo upisa. Pristupnik će imati uvid na kojem mjestu je rangiran na rang listama svih prijavljenih studija, ali će stvarno biti postavljen samo na jednoj rang listi na koju u tom trenutku stiče pravo upisa. Pristupnici se mogu do 19. rujna 2022. (do 13:59) prijavljivati na studijske programe i mijenjati njihov poredak na vlastitoj listi prioriteta. Važno je da kandidat obriše prijave onih studijskih programa na koje se ne želi upisati, čak niti ako ostvari pravo upisa, i da vlastitu listu prioriteta utvrdi prema svojim željama, bez obzira na pretpostavljene šanse za ostvarivanje prava upisa. Do isteka gornjeg roka sve rang liste su privremene i mijenjaju se ovisno o tome kako pristupnici mijenjaju svoje liste prioriteta. Konačne rang liste biti će objavljene 19. rujna 2022. nakon 15:00 sati.

 

UPIS ZA PRISTUPNIKE KOJI STEKNU PRAVO UPISA

Pristupnici koji kroz NISpVU (www.postani-student.hr) ostvare pravo upisa na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku trebaju 22. rujna 2022. u 11:00 h u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku (Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik) osobno dovršiti upisni postupak.

Dokumenti koji se predaju prilikom upisa:

  1. Fotokopija osobne iskaznice,
  2. Svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi i/ili državnoj maturi u izvorniku (original),
  3. Potvrda o plaćenim troškovima upisa,
  4. Potvrda o plaćenoj školarini (za izvanredne studente) ili potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (za redovite studente koji su prethodno bili upisani na neki drugi studij na istoj razini studija te nemaju pravo na subvenciju participacije),
  5. Dvije fotografije (6 x 4 cm).

 

Troškovi upisa / participacija u troškovima studija (redoviti) / školarina (izvanredni)

Troškovi upisa i drugi troškovi (indeks, X-ica, osiguranje, i dr.) iznose ukupno 410,00 kn i uplaćuju se na žiro-račun Veleučilišta u Šibeniku; IBAN HR5824070001100162339, Model 67, poziv na broj: OIB kandidata, Opis plaćanja: Za troškove upisa.

Kandidati koji će studirati u statusu redovitih studenata koji su stekli pravo na subvenciju participacije u troškovima studija oslobođeni su plaćanja iste, dok kandidati koji pravo na participaciju nemaju (jer su već bili upisani na neki studij na istoj razini studija) plaćaju participaciju na preddiplomskim stručnim studijima Turistički menadžment i Upravni studij u iznosu od 3.700,00 kn, a na preddiplomskim stručnim studijima Promet i Poslovna informatika u iznosu od 5.000,00 kn. Kandidati koji će studirati u statusu izvanrednih studenata plaćaju školarinu na preddiplomskim stručnim studijima Turistički menadžment i Upravni studij u iznosu od 6.500,00 kn, a na preddiplomskim stručnim studijima Promet i Poslovna informatika u iznosu od 8.000,00 kn.

Uplate se vrše na žiro-račun Veleučilišta u Šibeniku; IBAN HR5824070001100162339, Model 67, poziv na broj: OIB kandidata, Opis plaćanja: školarina.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani (pravo na upis u kvoti, plaćanje školarine odnosno subvenciju participacije u troškovima studija, stipendiju i druga prava).

 

OBAVIJESTI

Sve informacije o mogućnostima studiranja, prijavi i upisu na Veleučilište u Šibeniku mogu se dobiti od prodekanice za nastavu Ivane Beljo, univ. spec. oec., v. pred., na e-mail: ibeljo@vus.hr , ili voditeljice Službe za studentske poslove (referada) Anite Marčić, dipl. oec., na e-mail: anitam@vus.hr ili na web stranicama www.vus.hr.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Natječaj za upis na preddiplomski studij 2022 2023 jesenski rok pdf 216.25 KB
Erasmus
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
Erasmus + T4
Carnet
Dabar
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
CEEPUS
Shaping the future projekt
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja