Studij: Specijalistički diplomski stručni studij Upravni studij

Pročelnik odjela: dr.sc. Dragan Zlatović, prof.v.škole zlatovic@vus.hr

Studentska referada: Damir Jakeljić, damir@vus.hr

Trajanje: 2 godine, 4 semestara

ECTS bodovi: 120

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni specijalist / stručna specijalistica javne uprave, struč. spec. admin. publ. (s dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

Specijalistički diplomski stručni studij Upravni studij odražava opću ideju javne uprave kao interdisciplinarnog i multidisciplinarnog područja, te uz standardni pristup donosi novine koje doprinose daljnjem razvoj studija prilagođenih potrebama javne uprave u Republici Hrvatskoj, uz korištenje istraživačkih potencijala ne samo hrvatske akademske zajednice, nego i uz uključivanje upravnih eksperta-praktičara, kako u samo osmišljavanje ovog studijskog programa tako i u odvijanje dijela nastave koji je pretežito praktične naravi.

 

Upravni studij

 

Ishodi učenja studijskog programa:

 

Opće znanje

 • Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi
 • Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge
 • Ocijeniti utjecaj različitih društvenih, političkih i ekonomskih okolnosti na organizaciju, djelovanje i financiranje lokalnih javnih službi

Specifično znanje u području uprave

 • Identificirati suvremene upravne doktrine i njihov utjecaj na konvergenciju upravnih sustava u svijetu
 • Razlikovati javne politike u Hrvatskoj i uspoređivati ih s javnim politikama u drugim državama
 • Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi
 • Analizirati proces organiziranja potpune usluge e-uprave
 • Predložiti mjere za jačanje kapaciteta jedinica teritorijalne samouprave i drugih relevantnih aktera za sudjelovanje u procesu decentralizacije
 • Primijeniti odredbe važećih propisa o sprječavanju korupcije i sukoba interesa, povredama službene dužnosti i neetičnim ponašanjima dužnosnika i javnih službenika
 • Identificirati načela primjene europskog upravnog prava u državama članicama EU i primijeniti znanje o sudskoj zaštiti prava koja proizlaze iz prava Unije, te usporediti prednosti i nedostatke upravnog prava u Hrvatskoj s upravnim pravom Europske unije
 • Primijeniti stečena osnovna znanja o upravnom aktu na djelovanje tijela državne uprave, predlagati donošenje upravnih akata, te usporediti institute općeg upravnog postupka s institutima posebnih upravnih i drugih postupaka
 • Analizirati zakonske odredbe kojima se uređuju posebni upravni postupci kao i  sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima,
 • Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj i predvidjeti budući razvoj nacionalnog upravnog sustava na različitim razinama

Socijalne vještine

 • Izabrati metode i instrumente javnog menadžmenta koji su prikladni za primjenu u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj
 • Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge
 • Procijeniti učinkovitost različitih mehanizama nadzora nad državnom upravom
 • Skicirati i interpretirati različite oblike i metode na kojima se temelje odnosi građana i uprave
 • Ocijeniti utjecaj različitih društvenih, političkih i ekonomskih okolnosti na organizaciju, djelovanje i financiranje lokalnih javnih službi.
 • Predložiti i osmisliti osnivanje pojedinih neprofitnih organizacija te valorizirati način postupanja državne i javne uprave u kontekstu zaštite temeljnih prava na općoj razini i onih koja se odnose na neprofitni sektor
 • Sposobnost upravljanja i planiranja vremenom i projektima
 • Sposobnost javnog raspravljanja uz uvažavanja različitih mišljenja
 • Sposobnost jasnog i preciznog argumentiranja i iznošenja zaključaka u prikladnom obliku

Psihomotoričke vještine

 • Sposobnost javnog raspravljanja uz uvažavanja različitih mišljenja

Spoznajne vještine

 • Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi
 • Identificirati suvremene upravne doktrine i njihov utjecaj na konvergenciju upravnih sustava u svijetu.
 • Razlikovati javne politike u Hrvatskoj i uspoređivati ih s javnim politikama u drugim državama
 • Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi.
 • Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge
 • Analizirati zakonske odredbe kojima se uređuju posebni upravni postupci kao i  sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima,
 • Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj i predvidjeti budući razvoj nacionalnog upravnog sustava na različitim razinama
 • Sposobnost donošenja primjerenih odluka na temelju sinteze postojećih činjenica

Samostalnost i odgovornost

 • Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi.
 • Izabrati metode i instrumente javnog menadžmenta koji su prikladni za primjenu u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj
 • Skicirati i interpretirati različite oblike i metode na kojima se temelje odnosi građana i uprave
 • Predložiti mjere za jačanje kapaciteta jedinica teritorijalne samouprave i drugih relevantnih aktera za sudjelovanje u procesu decentralizacije
 • Primijeniti stečena osnovna znanja o upravnom aktu na djelovanje tijela državne uprave, predlagati donošenje upravnih akata, te usporediti institute općeg upravnog postupka s institutima posebnih upravnih i drugih postupaka
 • Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj i predvidjeti budući razvoj nacionalnog upravnog sustava na različitim razinama
 • Sposobnost samostalnog profesionalnog rada i rada u timu
# Dokument: Format: Veličina:
Akreditacijska preporuka spec. Upravni studij AZVO pdf 957.37 KB
Dopusnica specijalistički studij Upravni studij pdf 905.47 KB
Elaborat SUS VUŠ pdf 2.35 MB
Erasmus
ISO 9001
Dabar
ENTO
Oracle academy
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
MSPI
CEEPUS
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja