Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
obranazrtm10092020 pdf 185.92 KB
obranazrtm1109201343 pdf 197.97 KB
obranazrtm1609201417 pdf 188.79 KB
obranazrtm1609201356 pdf 188.12 KB
obranazrtm1609201333 pdf 181.28 KB
obranazrtm1609201501 pdf 194.29 KB
tm1709200939 xlsx 21.31 KB
Oracle academy
CEEPUS
ENTO
Erasmus + T4
ISO 9001
Dabar
Erasmus
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja