Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
obranazru11092020 pdf 186.68 KB
obranazru0409201329 pdf 182.71 KB
obranazru2109200741 pdf 187.27 KB
Erasmus
ISO 9001
Carnet
Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
Oracle academy
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ENTO
CEEPUS
Erasmus + T4
MSPI
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja