Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
obranazru11092020 pdf 186.68 KB
obranazru0409201329 pdf 182.71 KB
obranazru2109200741 pdf 187.27 KB
obranazru2409200944 pdf 195.06 KB
obranazru3009201406 pdf 182.74 KB
obranazru28102020 pdf 186.00 KB
ISO 9001
Shaping the future projekt
Erasmus
CEEPUS
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Erasmus + T4
Oracle academy
ENTO
MSPI
Dabar
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja