Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

O D L U K U o održavanju javnog predavanja – Marina Palinić, mag. med. techn.

Dana 20. studenog 2018. godine, u 11:15 sati u dvorani “N“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Zdravstvena njega zdravog djeteta – novorođenče“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Marina Palinić, mag. med. techn.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

O D L U K A o održavanju javnog predavanja – Ivana Skorić, dr. med.

Dana 19. studenog 2018. godine, u 17:00 sati u dvorani “B“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Poslijetransfuzijske reakcije“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Ivana Skorić, dr. med.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

O D L U K A o održavanju javnog predavanja – Silvija Petković, mag. med. techn.

Dana 19. studenog 2018. godine, u 16:30 sati u dvorani “B“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Kolostoma“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Silvija Petković, mag. med. techn.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBJAVLJENE RANG-LISTE za dodjelu državnih STEM stipendija

Na poveznici  https://stemstipendije.mzo.hr/ objavljene su rang-liste za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019.

Studenti koji su na rang-listi u sklopu kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/. Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do 19. studenoga 2018. godine do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

stem-stipendije-4

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Dekanova nagrada

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade najboljim studentima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. po proteku roka za prigovor utvrdilo je konačnu listu nagrađenih studenata. Ovdje možete pronaći  ZAPISNIK sa sjednice Povjerenstva te ODLUKU o prigovoru.

Nagrade najboljim studentima dodijelit će se na Svečanoj promociji diplomiranih studenata Veleučilišta u Šibeniku koja će se održati 17. studenoga 2018. na Veleučilištu u Šibeniku s početkom u 12:00 sati.

Čestitamo nagrađenima!

dekanove nagrade 2014.

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST o nastupnom predavanju – Jelena Žaja mag. oec.

Dana 20. studenog 2018. godine, Jelena Žaja, mag. oec., održat će nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, na temu „Analiza troškova i koristi u kontekstu Kohezijske politike EU“.

 Predavanje će se održati u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, dvorana „M“, s početkom u 14:00 sati.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Svečana promocija studenata Veleučilišta u Šibeniku

Pozivamo Vas na svečanu promociju studenata Veleučilišta u Šibeniku koji su svoj studij završili u 2018. godini. Promocija će se održati u subotu, 17. studenoga 2018. u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku.

  • U 10:00 sati svečano ćemo promovirati 64 prvostupnika javne uprave koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Upravni studij, a promotori će biti dekan Veleučilišta Ivan Malenica, mag.iur., v.pred., prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., prodekan za poslovanje dr.sc. Frane Urem, prof.v.škole i pročelnik odjela Upravnog studija doc.dr.sc. Dragan Zlatović, prof.v.škole.
  • U 12:00 sati svečano ćemo promovirati 53 stručna specijalista menadžmenta koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, a promotori će biti dekan Veleučilišta Ivan Malenica, mag.iur., v.pred., prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., prodekan za poslovanje dr.sc. Frane Urem, prof.v.škole i pročelnica odjela Menadžmenta Jasmina Sladoljev, univ.spec.oec., v.pred.

Na svečanoj promociji u 12:00 sati uručit će se i dekanove nagrade najboljim studentima Veleučilišta u akademskoj godini 2017./2018. temeljem ostvarenog ponderiranog prosjeka ocjena i broja ECTS-a evidentiranim u ISVU.

Radujemo se Vašem dolasku!

Molimo promovente da svoj dolazak ili eventualni izostanak potvrde n broj telefona: 311-078

PMF_8001

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST o predavanjima iz područja medicine

U ponedjeljak 12.11.2018, utorak 13.11.2018 i petak 16.11.2018 održati će se serija  javnih  predavanja iz područja medicine.

Više informacija možete potražiti na linku: http://www.vus.hr/index3.php/?page_id=1130#

health_insurence_29_08_2018

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ODLUKA o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Na temelju članaka 15. st. 2 Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“, br. 71/07) i članka 11. st. 1. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku, dekan Ivan Malenica, mag. iur., v. pred., donio je  ODLUKU o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku.

Više informacija potražite na linku:

ODLUKA o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibenik

KANDIDACIJSKI LIST – Studentski zbor

Izbori-Ilustracija

Objavljeno u Novosti veleučilišta

STIPENDIJE za izvrsne studente Veleučilišta u Šibeniku

Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvrsnim studentima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2018./2019. po okončanju natječajnog postupka utvrdilo je konačnu rang-listu izvrsnih studenata čiji je minimalan prosjek ocjena na razini studija do predaje zahtjeva 4,50 za dodjelu stipendija. Odlukom dekana Veleučilišta u Šibeniku stipendija se isplaćuje u 10 mjesečnih rata po 1.000,00 kuna iz namjenskih prihoda Veleučilišta.

Odluka o dodjeli stipendija_2018

Konačna rang-lista

stipendije-2018-2019

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi