Webmail E-learningISVUStudomat
Blog Archives

Rezultati natječaja za upis na Oracle Academy

Temeljem zaprimljenih prijava za prethodno objavljeni Natječaj za upis studenata na obrazovne programe Oracle akademije Veleučilišta u Šibeniku, u akademskoj godini 2017./2018. objavljuje se popis upisanih studenata prema tablici 1 i raspored webinara prema tablici 2. Popis upisanih studenata i

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Konačna rang-lista studenata za dodjeljivanje stipendija izvrsnim studentima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvrsnim studentima Veleučilišta u Šibeniku za akademsku godinu 2017./2018. objavljuje Konačnu rang listu kandidata za dodjelivanje stipendije izvrsnim studentima.

Objavljeno u Novosti veleučilišta