Webmail E-learningISVUStudomat
Blog Archives

Poziv studentima – sastanak sa stručnim povjerenstvima AZVO-a

Dragi studenti, Veleučilište u Šibeniku trenutno prolazi postupak inicijalne akreditacije preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika i specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij, koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu stručna povjerenstva posjetit će naše Visoko učilište.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest o nastupnom predavanju – mr.sc. Tomislav Ninić

Dana 02. srpnja 2018. godine, mr. sc. Tomislav Ninić, održat će nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja politologija, na temu „Katalonsko pitanje u komparaciji s Hrvatskom“. Predavanje će se održati

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Objavljen NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa

Na temelju Odluke (KLASA: 605-01/18-03/18; URBROJ: 2182/1-12/3-1-18-01), od 13/06/2018., dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur. v.pred. raspisao je NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Veleučilište u Šibeniku prijavilo projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda

Veleučilište u Šibeniku prijavilo je projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda – „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, koji se financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“. Nositelj projekta je Veleučilište u Šibeniku,

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Otvoren natječaj za prijavu studentskih poduzetničkih projekata/poduzetničkih zadataka

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvara javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu realizacije poduzetničkih projekata studenata/studentskih timova i ostalih prihvatljivih korisnika na području Republike Hrvatske. Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora je program podrške

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST O GOSTUJUĆEM PREDAVANJU – Izv.prof.dr.sc. Krešimir Pripužić, FER Zagreb

U sklopu kolegija „Uvod u baze podataka“ u srijedu 30.05.2018 u 13:00h u dvorani O nastavu će održati Izv.prof.dr.sc. Krešimir Pripužić sa Fakultete elektrotehnike i računarstva u Zagrebu na temu „Pohrana i obrada velike količine podataka“.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest o javnom predavanju – mr.sc. Ljiljana Nanjara

Dana 28. svibnja 2018. godine, u 18:00 sati u dvorani „N“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Kriteriji kvalitete kruha u okvirima pekarske proizvodnje“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će mr. sc. Ljiljana

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest o nastupnom predavanju- Luka Olivari, mag. ing. mech. i Danijela Pezer, dipl. ing. stroj.

Dana 30. svibnja 2018. godine, s početkom u 13:30 sati, u dvorani „K“ Veleučilišta u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, održat će se nastupna predavanja u vezi postupka izbora u nastavno zvanje kako slijedi: 1. Pristupnik Luka Olivari,

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Otvoren natječaj za CEEPUS mobilnosti za akad.god. 2018./2019.

Studenti se do 15.lipnja mogu prijaviti za mobilnosti na sljedećim mrežema i institucijama: 1. mreža Renewable Energy Sources CIII – SK – 0405-10-1819 – 2 mobilnosti za Slovak University of Technology in Nitra, 2 mobilnosti za Czech University of Life

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ODRŽANO GOSTUJUĆE PREDAVANJE – dr. sc. Hrvoje Carić (Institut za turizam) i Jelena Knešaurek (Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika)

U ponedjeljak 14.05.2018 na Veleučilištu u Šibeniku održano je gostujuće predavanje dr. sc. Hrvoja Carića (Institut za turizam) na temu zelenog turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja te Jelene Knešaurek (Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika) na temu kulturnog turizma. Tom prilikom

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi