Webmail E-learningISVUStudomat
Blog Archives

Obavijest o nastupnom predavanju – Mirko Škarica, dipl. iur.

Dana 08. svibnja 2018. godine, Mirko Škarica, dipl. iur., održat će nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, na temu „PRIMJENA MATERIJALNOPRAVNIH I PROCESNIH ODREDBI PREKRŠAJNOG ZAKONA U ODNOSU NA

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluka o provođenju studentske ankete u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018

Na 3. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku donesena je Odluka o provođenju studentske ankete u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. Anketa će se provesti u periodu od 30. travnja – 11. svibnja 2018. na nastavi predavanja svakog

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST O GOSTUJUĆEM PREDAVANJU – Emilija Friganović dipl.ing. preh. teh., v.pred.

U sklopu kolegija Tehnologija hrane i pića, u ponedjeljak 23.04.2018. godine, gost predavač Emilija Friganović dipl.ing. preh. teh., v.pred. sa Veleučilišta Marko Marulić u Kninu , održati će 2 sata predavanja na temu “Funkcionalni pekarski proizvodi”.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

CEEPUS MOBILNOST – najava gostujućih predavanja profesora iz Makedonije

U sklopu CEEPUS mobilnosti najavljujemo gostujuća predavanja profesora s University St.Kliment Ohridski i Faculty of Technical Sciences, Bitola, Makedonija ● prof. Vladimir Mijakovski „Korištenje OIE“ iz kolegija Informatičke tehnologije i zaštita okoliša (1. godina informatički menadžment), 17.04. u 8.30, dvorana

Objavljeno u Novosti veleučilišta

NAJAVA GOSTUJUĆEG PREDAVANJA – doc. dr. sc. Davor Perkov, prof. v. š.

U ponedjeljak 16.04.2018. godine od 17:00 sati, u dvorani A, održati će se gostujuće predavanje doc. dr. sc. Davor Perkov, prof. v. š. na temu: 1. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U NOVOJ EKONOMIJI 2. UTJECAJ TROŠKOVA RADA I POREZA NA MEĐUNARODNU KONKURENTNOST

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Najava gostujućeg predavanja – doc.dr.sc. Boris Dorbić, pred.

U sklopu kolegija Tehnologija hrane i pića u ponedjeljak 16.04.2018. nastavu će održati gost predavač doc.dr.sc. Boris Dorbić, pred. sa Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, na temu ” Biološko-kemijske i tehnološke karakteristike aromatičnog bilja” u trajanju od 4 sata predavanja.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

NATJEČAJ ZA PRIJAVU CASE STUDY CHALLENGE ZA MEĐUNARODNI KONGRES STUDENATA FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO Budva, 02.05. – 06.05.2018.

U sklopu 11. Međunarodnog kongresa studenti se imaju priliku natjecati na Case Study Challenge. Ovogodišnja tema Case Study Challenge je “Poboljšajte hotelsko poslovanje u MICE segmentu“. Uzimajući primjer iz svoje regije, studenti bi trebali predložiti nove ideje o tome kako

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja na Veleučilištu u Šibeniku

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Ne propustite predavanje mr. sc. Ivana Livaje i saznajte više o ovoj aktualnoj temi.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ODLUKA o održavanju ispitnog roka u travnju 2018. godine

Odluka_izvanredni ispitni rok

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet