Webmail E-learningISVUStudomat

Odluka o dodjeli Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 69. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2017., donijelo je Odluku o dodjeli Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Nagrada Veleučilišta dodjeljuje se studentima Veleučilišta koji su na poseban način svojim radom i postignućima u stručnim, znanstvenim, sportskim, umjetničkim, kulturnim ili drugim aktivnostima postigli ili ostvarili zapažene uspjehe, te na taj način doprinijeli ugledu Veleučilišta u Šibeniku.

Dobitnici Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016. su studenti: Ankica Arbutina, Matija Blaće i Nikola Poljak.

Objavljeno u Novosti veleučilišta