Webmail E-learningISVUStudomat

Odluka o dodjeli Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 69. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2017., donijelo je Odluku o dodjeli Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Nagrada Veleučilišta dodjeljuje se studentima Veleučilišta koji su na poseban način svojim radom i postignućima u stručnim, znanstvenim, sportskim, umjetničkim, kulturnim ili drugim aktivnostima postigli ili ostvarili zapažene uspjehe, te na taj način doprinijeli ugledu Veleučilišta u Šibeniku.

Dobitnici Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016. su studenti: Ankica Arbutina, Matija Blaće i Nikola Poljak.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi