Webmail E-learningISVUStudomat

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i članka 8. Pravilnika o nagradama i priznanjima, dana 13. lipnja 2017., dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić, mag. oec., v. pred., donosi Odluku o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.

Dekanova nagrada se dodjeljuje izvrsnim studentima koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija, koji su uspješno položili sve ispite i imaju najbolji prosjek ocjena u toj godini studija, koji mora biti veći od 4,00.

Objavljeno u Novosti veleučilišta