Webmail E-learningISVUStudomat

Otvorene prijave za upis na specijalistički studij

Postupak prijava kandidata na studijske programe visokih učilišta za upis na specijalistički diplomski stručni studij putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studijske programe (NISpDS) započeo je 3. srpnja 2017. u 10.00 sati i traje do 15.rujna 2017. do 12.00 sati za neistovrsne studije te do 29. rujna do 12.00 sati za istovrsne studije.

Prijave se vrše On-line na mrežnom mjestu www.studij.hr  . Kandidati trebaju do 12. rujna 2017. do 12.00 sati dostaviti dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu (SPU). Rang-liste kandidata za upis na studij biti će objavljene 30. rujna 2017. u 14.00 sati.

Za više informacija o prijavi kandidata i upisu na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment na Veleučilištu u Šibeniku molimo vas da se obratite prodekanici za nastavu mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred. (tanja@vus.hr) ili u studentsku referadu: (022)311-077.

Upis

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi