Webmail E-learningISVUStudomat

Upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku

Upis kandidata na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. prema objavljenim službenim rang listama vršiti će se u petak, 21. srpnja 2017. u 10.00 sati na Veleučilištu u Šibeniku. Službene rang liste kandidata biti će objavljene 17. srpnja 2017. iza 18.00 sati na stranici www.postani-student.hr. Više detalja o postupku upisa i dokumentima potrebnim za upis dostupni su na sljedećim poveznicama:
Preddiplomski stručni studij Menadžment (smjer: turistički menadžment i informatički menadžment)
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Preddiplomski stručni studij Promet
Rang liste po studijima:
Rang lista Informatički menadžment – redoviti studenti
Rang lista Informatički menadžment – izvanredni studenti
Rang lista Turistički menadžment – redoviti studenti
Rang lista Turistički menadžment – izvanredni studenti
Rang lista Upravni studij – redoviti studenti
Rang lista Upravni studij – izvanredni studenti
Rang lista Promet – redoviti studenti
Rang lista Promet – izvanredni studenti
 
Za dodatne informacije možete se obratiti prodekanici za nastavu mr. sc. Tanji Radić Lakoš (tanja@vus.hr) ili voditeljici studentske referade Aniti Marčić (022/311-077).
Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi