Webmail E-learningISVUStudomat

Obavijest

Stručne službe Veleučilišta u Šibeniku neće raditi sa studentima u periodu od 26. srpnja do 18. kolovoza zbog korištenja godišnjeg odmora.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi