Webmail E-learningISVUStudomat

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija – Jesenski upisni rok

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 93. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilište u Šibeniku raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. – jesenski upisni rok.

Objavljeno u Novosti veleučilišta