Webmail E-learningISVUStudomat

Javno predavanje “Utjecaj turizma na promet Grada Šibenika”

Dana 31. kolovoza 2017. godine,  u 13:00 sati u dvorani „B“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Utjecaj turizma na promet grada Šibenika“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Ante Pražen, dipl. ing. prometa.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi