Webmail E-learningISVUStudomat

Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka (21.09 – 23.09.)

Na temelju članka 45. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i članka 33. st. 4. Pravilnika o studiranju, na 72. sjednici Stručnog vijeća održanoj 12. rujna 2017. usvojena je Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka u akademskoj godini 2016./2017.

Izvanredni (dekanski) ispitni rok održat će se od 21. do 23. rujna 2017., a studenti mogu prijaviti polaganje ispita iz jednog do sada nepoloženog kolegija.

Objavljeno u Novosti veleučilišta